• Αναζήτηση
 • Επιχορήγηση €3,5 εκατ. σε δήμους για οφειλές από δικαστικές αποφάσεις

  Την επιχορήγηση συνολικού ποσού 3.554.698,34€ προς επτά Δήμους της Χώρας ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεών τους από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Την επιχορήγηση συνολικού ποσού 3.554.698,34€ προς επτά Δήμους της Χώρας ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεών τους από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Η διαδικασία συνδέεται με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Οι επιχορηγούμενοι είναι στην Αττική ο δήμος Γαλατσίου (236.433,05€), ο δήμος Καισαριανής (38.340,95€), ο δήμος Πετρούπολης (600.538,95 €). Επίσης, επιχορηγήθηκαν ο δήμος Λέσβου (332.320,13€), ο δήμος Πάργας Πρεβέζης (2.037.279,29 €), ενώ στην Κρήτη ο δήμος Ρεθύμνης (150.296,36€) και ο δήμος Κισσάμου Χανίων (159.489,61 €).
  Όπως επισημαίνεται στην απόφαση (Αριθ. πρωτ. : 35986-24.102017) που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης, για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους από τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, οι επιχορηγούμενοι Δήμοι υποβάλλουν κάθε φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών Εντολές Εξόφλησης. Αυτές, κατόπιν ελέγχου, θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο Δήμο για την άμεση απόδοσή τους. Τα ποσά εγγράφονται με αναμόρφωση, στον προϋπολογισμό εσόδων οικονομικού έτους 2017 των δικαιούχων Δήμων.
  Κοινωνία