Λύσεις στο πολυσήμαντο δημογραφικό πρόβλημα

Το δημογραφικό πρόβλημα καταλήγει σε φονικό, έγκλημα, δεν έχει δεδομένα συγκρίσιμα δημογραφικού με καμία χώρα της Ενωμένης Ευρώπης, περιλαμβανομένων της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας.

Λύσεις στο πολυσήμαντο δημογραφικό πρόβλημα | tovima.gr

Το δημογραφικό πρόβλημα καταλήγει σε φονικό, έγκλημα, δεν έχει δεδομένα συγκρίσιμα δημογραφικού με καμία χώρα της Ενωμένης Ευρώπης, περιλαμβανομένων της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας.

Ανεργία πρωτοφανής στα ιστορικά χρονικά της μεταπολεμικής Ελλάδος 1.500,000 ενεργός πληθυσμός(!), μειώσεις ανεξέλεγκτες εισοδημάτων, αυξήσεις φόρων, ΦΠΑ, επιβαρύνσεις για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιβολή ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία, επιβολή υποχρεωτικών συνεισφορών επί ακινήτων εδώ και όπου Γης (sic!), ενοικίων, οικοπέδων, έκτακτες εισφορές, νέοι σε ηλικία γάμου ή σύζυγοι με ή χωρίς παιδί/α με αμοιβή 220 ευρώ 4ωρο!

Ο δημόσιος τομέας δαπανά, με μη ανταποδοτικές αποδόσεις χορηγήσεων, με ευθύνη των Κυβερνήσεων στο χώρο του δημοσίου τομέα δραστηριοτήτων από την εμφάνιση της κρίσης, δεν παράγεται προϊόν, νέος πλούτος, αυξάνει ο εξωτερικός δανεισμός, μετατράπηκαν οι τράπεζες σε καταστήματα συντηρούμενα από τον τακτικό προϋπολογισμό ή με ευθύνη των Κυβερνήσεων δανεισμό από την ΕΚΤ.

Με αυτές τις συνθήκες διαβίωσης, θα εκτροχιαστεί η περεταίρω η υπο- γεννητοκότητα, δύσκολο μια οικογένεια, νεότερων ή και προχωρημένων ηλικιών, θα αποφασίσει την απόκτηση παιδιού/ν!

Πως θα μπορούσε η γεννητικότητα να ενισχυθεί, να μεταβληθούν οι δείκτες νέων ηλικιών, να αποκατασταθεί το ισοζύγιο ενεργού πληθυσμού, θα τολμήσω προτάσεις που μπορούν να αποδειχθούν πρωτοβουλίες αλλαγής της υπάρχουσας ανισότητας ηλικιών, υπογεννητικότητας.

.- Επιδότηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης της απασχόλησης για την προσέλκυση ανενεργών στην αγορά εργασίας του τομέα – κυρίως – εντάσεως εργασίας. Θα ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα εφαρμογής σε συνεργασίας με φορείς της Ευρωζώνης.

.- Ορατή μείωση των βαρών οικογενειών με περισσότερα του ενός παιδιά.

.- Φορολογικό σύστημα που θα επιτρέπει μεγαλύτερες ευχέρειες εκπτώσεων για παιδιά προσχολικής, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

.- Υπό τις παρούσες συνθήκες να προστατευθεί η πρώτη κατοικία, άλλως δεν θα έχουμε ούτε γάμους, μετά την υπογεννητικότητα.

Επιβάλλεται η στήριξη των νέων, ηλικιακά, οικογενειών με παιδί/α, τους χαμηλόμισθους, θα δημιουργηθούν συνθήκες πρόθεσης τεκνοποίησης, μεγάλωμα της οικογένειας.

Δείκτης γεννητικότητας: το 2012 ο δείκτης υπεχώρησε σημαντική…είχαμε 9 γεννήσεις ανά 1000 κατοίκους, έναντι 15,36 το 1980. Σήμερα, ενώ ο απαραίτητος αριθμός παιδιών είναι – για την αντικατάσταση του πληθυσμού είναι 2,1, ο δείκτης γονιμότητας περιορίστηκε στο 1,39, ο δείκτης γονιμότητας για τις αμιγώς ελληνίδες, κυμαίνεται στο κάτω από το 1.

Ενδείξεις γενικού δείκτη γεννητικότητας:

Έτος, 1931 …30,8,/ .-1960…20,31,/ .- 1980…15,36,/ .- 2001…9,34,/ .- 2004…9,6,/ .- 2012…9,0. Οι γεννήσεις παιδιών 1951…155.422,/.-2001…102.282,/.-2003…106.777,/.- 2012…100.400.

Επαναλαμβάνω, η υψηλή ανεργία, οι χαμηλές αμοιβές, οι περικοπές επιδομάτων, η απουσία κοινωνικών υπηρεσιών αποτρέπουν, κυρίως, τους νέους να κάνουν παιδιά…εφιάλτης!

Επί της ουσίας:

Το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα και μπορεί μακροχρόνια να αποδειχθεί μοιραίο είναι το δημογραφικό. Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού αποτελεί κύριο στοιχείο πολιτικής για την οικονομία, την κοινωνική ανάπτυξη, το ισοζύγιο πληθυσμού.

Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αναφέρονται σ’ αυτό αλλά καμία δεν το αντιμετωπίζει στη βάση της σπουδαιότητα του. Το δημογραφικό δεν είναι μονοσήμαντο γεγονός που επηρεάζει την πορεία την πορεία της χώρας. Έχει πολλές προεκτάσεις και μετέχει ενεργά σε πλήθος πρωτοβουλιών της πολιτικής ανάπτυξης και του ισοζυγίου πληθυσμού.

Δεν μπορεί, το σύνολο των μέτρων αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος να αναλυθεί σε ένα σημείωμα, χρειάζεται κλαδική μελέτη των μεταβλητών που διαχρονικά πρέπει να αναλυθούν κατά τομείς εξέλιξης του πληθυσμού και άλλων μεγεθών της οικονομίας.

Η επιτακτική ανάγκη άμεσης παρέμβασης θα περιοριστεί στο πρώτο στάδιο μέτρων, θα υπάρξει συνέχεια άρθρο ολοκλήρωσης των προτάσεων.

Χρόνια τώρα συντηρείται κοινωνικός διάλογος ο οποίος άμεσα συνδέεται με την ιδέα αλλά και τα αίτια που επηρεάζουν την απόφαση των νέων να συνάψουν γάμο ή να συμβιώσουν, να κάνουν παιδιά και να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες προσχολικής και πρωτοβάθμιας παιδείας ή δεν φοβούνται την αβεβαιότητα, δεν θα το κάνουν.

Το θέμα/πρόβλημα συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό.

Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα της οικογένειας να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες, συνήθως αναβάλλει, δεν το τολμά και είναι λογικό, υπό τις συνθήκες που ζούμε.

Ο παραδοσιακός γάμος, η συμβίωση του ζεύγους έχει κόστος πέραν των ευχερειών τους να δαπανούν.

Η γέννηση του παιδιού, τα πριν και τα μετά την γέννηση του/των παιδιών, εις ότι αφορά την έγκυο Μάνα, κοστίζουν, ποσά που δεν έχουν τα ζευγάρια, η οικογένεια.

Η οικογένεια με παιδιά χρειάζεται εισόδημα κάλυψης δαπανών προσχολικής ηλικίας, ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δαπάνες είναι άμεσες και απαιτητές.

Οι οποιεσδήποτε κοινωνικές παροχές ελάχιστα επηρεάζουν τις αποφάσεις των νέων για τη «δημιουργία» οικογένειας, είναι άλλωστε – οι παροχές – αναξιόπιστες εν πολλοίς.

Είναι βέβαιο, η δυνατότητα διασφάλισης αποθεματικού, πηγών χρηματοδότησης δαπανών επηρεάζει την απόφαση δημιουργίας της οικογένειας. Η υπογεννητικότητα, η μείωση του πληθυσμού ή η μη αύξηση του, η σύνθεση των ηλικιών έχουν άμεση σχέση με τις δαπάνες γάμου, τις δαπάνες στο πρώτο στάδιο, σύστασης οικογένειας.

Για το σύνολο των νεώτερων ηλικιών οι δαπάνες γάμου, ιατροφαρμακευτικής παρακολούθησης της εγκύου Μητέρας, οι δαπάνες τοκετού, το περιορισμένο εισόδημα της οικογένειας, συζύγου μόνου της οικογένειας, αποτελούν massif δυσκολίας, λήψης απόφασης, λειτουργούν αρνητικά στη σύναψη γάμου, συμβίωσης, στο πληθυσμιακό της χώρας, τη σύνθεση ηλικιακών συσχετισμών.

Στο σημείωμα αυτό αναδεικνύεται η άμεση υποχρέωση του Κράτους άσκησης κοινωνικής πολιτικής, πρωτίστως, με αποτέλεσμα μετρήσιμου έργου.

Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης δαπανών μηχανισμών ενεργοποίησης της υπάρχουσας πληθυσμιακής αρνητικής θέσης , ενεργού πληθυσμού, ηλικιακής σχέσης του συνολικού αριθμού πληθυσμού μπορεί να καλυφθεί από πόρους της υπάρχουσας υποδομής.

Όλα τα Νοσοκομεία, που τελούν υπό τον έλεγχο του κράτους, τα Κέντρα Υγείας, πρέπει να έχουν καλύψει, σε όλες τις θέσεις παροχής υπηρεσιών: εξοπλισμό, ανθρώπινου δυναμικού, φαρμακευτικής αγωγής, υπηρεσίες ιατρών/μαιευτήρων.

Θα δέχονται ΟΛΕΣ οι μονάδες τις εγκυμονούσες Μητέρες από την πρώτη στιγμή κύησης μέχρι τον τοκετό, χωρίς κανένα πιστοποιητικό, βεβαίωση ασφαλιστικών ταμείων, ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ΔΩΡΕΑΝ χωρίς καμία δαπάνη της όλες τις κυοφορούσες.

Το κράτος θα ασκήσει έλεγχο, σε ΟΛΑ τα Μαιευτήρια, όπου και αν ανήκουν δημόσιο, ιδιωτικούς φορείς, θα ελέγξει/ελέγχει στο διηνεκές τις αποθήκες ανενεργού εξοπλισμού που έχει ανάγκη το κάθε Μαιευτήριο του κράτους, τα ιδιωτικά, θα τίθενται στη διάθεση των Μαιευτηρίων υποδοχής για κυοφορούσες Μητέρες.

Για την εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης των δαπανών εγκαίρου πληρωμής για τις κυοφορούσες Μητέρες είναι βασική η ανάγκη ειδικού Ταμείου Σύστασης Οικογένειας, καταβολής εξόδων – τίποτα σχετικό με τα διάφορα κέντρα ιατροφαρμακευτικής διαχείρισης ΕΟΠΥ, ΙΚΑ, κ.λπ, – που δεν θα έχει εξάρτηση αποφάσεων από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, θα έχει όμως ελέγχους από επιθεωρητές Ομάδας Ελέγχου, παρά τω Πρωθυπουργό.

Ειδικοί, έγκριτοι, με ειδικά κριτήρια -χωρίς ειδικές αδυναμίες, παρεμβολή υπηρεσιών υπουργείων, ή άλλων ελεγκτικών αρχών – θα επεξεργαστούν, θα παρακολουθούν, τις εφαρμογές λειτουργίας, τις περιπτώσεις που θα υπαχθούν στην κατηγορία άνευ ελέγχου εισαγωγής για τα περαιτέρω για την κυοφορούσα, κάθε έδρας ειδικού τομέα ιατρικής διαχείρισης της κύησης, για κάθε κυοφορούσα.

Οι υπάρχουσες μονάδες παιδικών σταθμών, η ίδρυσε περισσότερων σταθμών αποτελεί προτεραιότητα πρωτεύουσας ανάγκης στις επιλογές του κράτους, προηγούνται ακόμα και της χρηματοδότησης δαπανών της εθνικής άμυνας. Παράλληλα θα επιδοτούνται τα ιδιωτικά μαιευτήρια για κάθε κυοφορούσα Μητέρα και κάθε τοκετό με ποσοστό τουλάχιστον 60% της δαπάνης συγκεκριμένου τιμολογίου το ποίο θα θεσπίσει του Ταμείου Σύστασης Οικογένειας. Θα ισχύσει για όλα εκείνα τα μαιευτήρια που θα δέχονται την υπαγωγή τους στο σύστημα κάλυψης δαπανών τοκετού. Στην τελευταία περίπτωση η κυοφορούσα Μητέρα θα έχει παραπεμπτικό από δημόσιο Νοσοκομείο ή το Ταμείο Σύστασης Οικογένειας.

Η πληρωμή εξόφλησης του μαιευτηρίου θα γίνεται με την κατάθεση των μετρητών παροχής υπηρεσιών σε λογαριασμό του μαιευτηρίου σε Τράπεζα η οποία θα τα αποδώσει ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Παράλληλα, για τις πολύτεκνες οικογένειες με ανύπαντρα παιδιά, θα καθιερωθεί η μοριοδότηση των δύο παιδιών από τα 4 παιδιά της πολύτεκνης οικογένειας για την πρόσληψη, αφού το επιθυμούν, σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έχοντας όλα τα προσόντα/ικανότητες, επίσης θα καλύπτονται στο σύνολο οι δαπάνες για σπουδές τεχνικής ειδίκευσης εφαρμοσμένης οικονομίας, και αν κριθεί απαραίτητο για σπουδές μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Το Ταμείο Σύστασης Οικογένειας θα ορίζει τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των συγκεκριμένων δαπανών χωρίς καμία άλλη δεσμευτική πρόνοια, για την ομαλή εξέλιξη της πορείας όλων των νέων της κατηγορίας αυτών που έχουν συνάψει γάμο. Προσωπικά πιστεύω ότι καμία δαπάνη του κράτους δεν θα έχει και δε θα πρέπει να έχει προτεραιότητα από αυτήν της δαπάνης δημιουργίας οικογένεια με παιδιά.

Η εποχή, οι καταστάσεις που ζούμε, είναι κρίσιμες, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις, η δημιουργία οικογένειας βρίσκεται χαμηλά στο αξιακό σύστημα της χώρας, τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός της Ευρώπης αυξήθηκε από 376 εκατομμύρια [1960]σε 459 εκατομμύρια [2005], η Ελλάδα παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης.

Η οργάνωση πολιτικής ελέγχου της μείωσης του πληθυσμού και μάλιστα στις νεότερες ηλικίες αποτελεί μείζων θέμα για τη χώρα. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα η κοινωνία αντιδρά γιατί δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημιουργία της νέας οικογένειας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Γνώμες
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk