Η ανακύκλωση δημιούργησε 2.200 μόνιμες θέσεις εργασίας

Κατά τη διάρκεια του 2013 με το σύστημα του Μπλε Κάδου εκτράπηκαν από τους χώρους ταφής και ανακυκλώθηκαν 442.000 τόνοι συσκευασιών και χαρτιού εντύπων.

Κατά τη διάρκεια του 2013 με το σύστημα του Μπλε Κάδου εκτράπηκαν από τους χώρους ταφής και ανακυκλώθηκαν 442.000 τόνοι συσκευασιών και χαρτιού εντύπων.
Πλέον ο Μπλε Κάδος και τα έργα ανακύκλωσης συσκευασιών καλύπτουν το 87% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδος.
Αυτό αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) στην απολογιστική της έκθεση για το 2013 που αποτυπώνει τη λειτουργία των προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, τα οποία υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα με τη συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, με την ανακύκλωση των παραπάνω ποσοτήτων αποφεύχθηκε η εκπομπή 560.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2 eq) στο περιβάλλον και εξοικονομήθηκαν 1.670 εκατομμύρια κιλοβατώρες (ΚWh) ενέργειας. Επίσης, υποστηρίχθηκε η οικονομία με την ανάπτυξη 2.200 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Παρά τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, η ανάπτυξη του συστήματος του Μπλε Κάδου και η ένταξη νέων περιοχών στα έργα της ανακύκλωσης, συνεχίστηκε και το 2013.
Ειδικότερα, στο δίκτυο εξυπηρέτησης από το σύστημα εντάχθηκαν επιπλέον 570.000 κάτοικοι σε 32 νέους δήμους και παραχωρήθηκαν 16 χιλιάδες μπλε κάδοι και 20 οχήματα. Πλέον, τα έργα της ανακύκλωσης συσκευασιών εξυπηρετούν το 87% του πληθυσμού της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε 9,4 εκατομμύρια κατοίκους να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες τους στον Μπλε Κάδο.
Από την άλλη πλευρά, η παρατεταμένη οικονομική κρίση επέφερε σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια στην κατανάλωση αγαθών με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση στις συνολικές ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί και συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο).
Ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης των αποβλήτων συσκευασίας παρουσίασε κάμψη και περιορίστηκε στο 3% σε σχέση με το 2012.
Η ΕΕΑΑ καθιέρωσε το 2013 και αναπτύσσει ξεχωριστό Ρεύμα Συλλογής Γυάλινης Συσκευασίας. Η συλλογή του γίνεται μέσα από τους νέους, ειδικούς Μπλε Κώδωνες που τοποθετούνται σταδιακά με τη συνεργασία των ΟΤΑ σε διάφορα σημεία-επιχειρήσεις όπου καταναλώνονται σημαντικές ποσότητες προϊόντων σε γυάλινες φιάλες.
Ο κύριος Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, αναφέρει: «Διατηρούμε στο ακέραιο τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να υλοποιούμε δράσεις για ολοένα αυξανόμενη ανάπτυξη, αλλά και εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας του Συστήματος του Μπλε Κάδου στη χώρα μας. Με τη συνδρομή των ΟΤΑ, των επιχειρήσεων και των πολιτών εργαζόμαστε εντατικά προκειμένου να προωθήσουμε την ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα, να την εντάξουμε στην καθημερινότητα κάθε πολίτη και να επικοινωνήσουμε τα πλεονεκτήματά της, ώστε να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές».

Η ΕΕΑΑ μετρά 11 χρόνια λειτουργιας. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων. Ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή πρακτική προχώρησαν στην ίδρυση της ΕΕΑΑ με βασικό στόχο την αποτελεσματικότερη αυτοδιαχείριση των οικονομικών τους πόρων που βάσει νόμου και ως υπεύθυνοι διαχειριστές υποχρεούνται να διαθέτουν για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους. Από το 2009 στην ΕΕΑΑ συμμετέχει με 35% και Κεντρική Ενωση Δημων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk