• Αναζήτηση
 • Ρεαλιστική η πρόβλεψη

  Χωρίς αμφιβολία, τα πλέον πρόσφατα στοιχεία σηματοδοτούν σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.

  Ρεαλιστική η πρόβλεψη | tovima.gr
  Χωρίς αμφιβολία, τα πλέον πρόσφατα στοιχεία σηματοδοτούν σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, ο πραγματικός ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδας (σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους) παρουσίασε θετικό ρυθμό μεταβολής το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2013 για πρώτη φορά τα τελευταία τριάμισι έτη.
  Επιπροσθέτως, ειδικό οικονομετρικό υπόδειγμά μας για τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε πραγματικό χρόνο (Eurobank GDP NOWcasting model) εκτιμά ότι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το σύνολο του προηγούμενου έτους διαμορφώθηκε στο -3,5%, δηλαδή σημαντικά καλύτερος από τις αρχικές προβλέψεις.
  Η πρόβλεψη για θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2014 κρίνεται απολύτως ρεαλιστική, στον βαθμό που θα ευοδωθούν οι αρχικές εκτιμήσεις για ακόμη μια ιδιαίτερα θετική χρονιά στον τουριστικό τομέα και σχετική σταθεροποίηση των επενδύσεων. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η αυξανόμενη εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων και η ενίσχυση του εξαγωγικού τομέα κρίνονται απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης.  
     
  Ο δρ Πλάτων Μονοκρούσος είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank. 

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Γνώμες