Τα καλύτερα των προβλεπομένων κέρδη δευτέρου τριμήνου της μεγαλύτερης σε χρηματιστηριακή αξία τράπεζας των ΗΠΑ της JΡ Μorgan και ορισμένων άλλων μεγάλων αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκάλεσαν ράλι ανακούφισης στις μετοχές του τραπεζικού τομέα και οδήγησαν σε υψηλά κέρδη τα χρηματιστήρια και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.