από metereologos.gr
Παρασκευή 28 Απριλίου 2017
 

27-04-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
706,51 0,02%
Ανοδικές: 62
Καθοδικές: 53
Αμετάβλητες: 21