Την άρση της κατάφωρης αδικίας που υφίστανται οι μητέρες Επιστημονικοί Συνεργάτες των βουλευτών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας που δικαιούνται και η οποία αποτελεί δικαίωμα κάθε εργαζόμενης μητέρας τόσο στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως είδους σύμβασης, όσο και στον δημόσιο, φέρνει στην Βουλή το ΚΙΝΑΛ με ερώτηση που υπογράφει το σύνολο των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Παρά την συμπλήρωση, μετά από πολλά χρόνια, του νομοθετικού κενού του αρχικού άρθρου 142 του ν. 3655/2008, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες συνεχίζουν να εξαιρούνται από αυτό το δικαίωμα, με τον ανεδαφικό ισχυρισμό ότι οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές -στους οποίους απασχολούνται- δεν είναι «επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις», όπως αναφέρεται στην ερώτηση που απευθύνουν προς τους υπουργούς Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και Εσωτερικών Μάκη Βορίδη. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι με νεότερες διατάξεις (άρθρα 33 και 36 του ν. 4808/2021) διευρύνθηκε και διευκρινίστηκε με σαφήνεια και ακρίβεια το πεδίο εφαρμογής της διάταξης, συμπεριλαμβανόμενων πλέον – μεταξύ άλλων- τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και των «υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία».

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι πολλά. Αφ’ ενός τι εννοούσε η κυβέρνηση όταν κατά την συζήτηση του ν.4808/21 διακήρυττε σε όλους τους τόνους ότι η Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας θα είναι πλέον καθολική και χωρίς διακρίσεις και αφ’ ετέρου τι προτίθεται να πράξει για την ορθή εφαρμογή του νομικού πλαισίου, ώστε να χορηγείται η Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 και στις μητέρες – Επιστημονικούς Συνεργάτες των Βουλευτών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις αμοιβές και παροχές των οποίων καταβάλλει η Βουλή των Ελλήνων. Θα πρέπει επιπλέον να ξεκαθαρίσει ποιος ο χαρακτήρας των συμβάσεων εργασίας των Επιστημονικών Συνεργατών, είναι διοικητικός ή ιδιωτικός, και κατά συνέπεια ποιος υποχρεούται κατά τον νόμο να χορηγεί την ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας του άρθρου 142 του ν.3655/08, ενώ αν τίθεται θέμα νομοθετικού κενού για την περίπτωση των επιστημονικών συνεργατών, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Βουλής σε κάποια ρύθμιση ώστε να αρθεί η διάκριση αυτή για τις μητέρες εργαζόμενες, οι οποίες αμείβονται από την Βουλή και δεν έχουν την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας, δεδομένου ότι όλες οι εργαζόμενες μητέρες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ανεξαιρέτως και αδιακρίτως, την λαμβάνουν;

Το θέμα έχει τεθεί εδώ και έναν χρόνο με αναλυτικές επιστολές από τον Σύλλογο Επιστημονικών Συνεργατών της Βουλής των Ελλήνων τόσο προς τον Πρόεδρό της Κώστα Τασούλα (ο οποίος πάντως δεν έχει δεχθεί ακόμα τους εκπροσώπους τους για να εξετάσουν το ευαίσθητο θέμα) όσο και προς τα κόμματα, ενώ έχει μεσολαβήσει ο Συνήγορος του Πολίτη προς τα αρμόδια υπουργεία χωρίς αποτέλεσμα. Σχετική επιστολή έχει αποστείλει και η Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ προς τον κ. Τασούλα από τις 22 Φεβρουαρίου 2022. Παρά την νομοθετική κατοχύρωση της εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με την πρόβλεψη της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας για όλες τις εργαζόμενες μητέρες ανεξαρτήτως σύμβασης και εργασιακού καθεστώτος, σύμφωνα με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, οι εργαζόμενες μητέρες Επιστημονικές Συνεργάτιδες εξαιρούνται τελικά από δικαίωμα αυτό, με την αδιανόητη δικαιολογία ότι ο βουλευτής δεν είναι επιχείρηση! Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Επιστημονικοί Συνεργάτες συνάπτουν  σύμβαση με τον βουλευτή (ο οποίος ούτε κολλάει τα ένσημα, ούτε έχει ΑΦΜ ως επιχείρηση) αλλά τα ένσημά τους τα κολλάει η Βουλή, η οποία διά των αρμοδίων υπηρεσιών της δηλώνει …αναρμόδια, όπως και ο ΟΑΕΔ με την αιτιολογία ότι η Βουλή κολλάει τα ένσημα και είναι Δημόσιος Φορέας με αυτοτελείς πόρους, και άρα αυτή αποφασίζει για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας (ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος μόνο για τη χορήγηση του επιδόματος των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα). Πρόσφατα, στις 9 Μαρτίου 2022 ο Σύλλογος Επιστημονικών Συνεργατών διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Γυναίκα & Μητρότητα: Τι Ισχύει στο Εθνικό Κοινοβούλιο» στην οποία συμμετείχε εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη και βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόμματα που αναγνώρισαν την άδικη μεταχείριση.