Σημαντική διαφορά στο ακαθάριστο ωρομίσθιο μεταξύ των επαγγελματιών καταγράφεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat.

Ειδικότερα, με βάση λεπτομερή στοιχεία για τις απολαβές του 2018, η καλύτερα αμειβόμενη εργασία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν οι διευθυντές με μέσο ωρομίσθιο τα 28,6 ευρώ. Ακολουθούν οι επαγγελματίες με 21,4 ευρώ και οι ττεχνικοί με 17,8 ευρώ.

Ψηλά βρίσκονται επίσης οι εργαζόμενοι στις ενοπλές δυνάμεις με 14,9 ευρώ αλλά και οι κληρικοί με 14,2 ευρώ.

Μεγαλύτερες διαφορές στα κέρδη στην Κύπρο, μικρότερες στη Δανία

Συνολικά, οι μέσες ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των καλύτερων αμειβόμενων επαγγελμάτων στην ΕΕ ήταν περίπου τρεις φορές υψηλότερες από εκείνες της λιγότερο καλά αμειβόμενης απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, τα ακαθάριστα ωριαία κέρδη ενός διευθυντή στην ΕΕ (28,6 ευρώ) ήταν σχεδόν τριπλάσια από έναν στοιχειώδη εργαζόμενο (9,7 €).

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ο λόγος αυτός ήταν υψηλότερος στην Κύπρο, όπου οι διαχειριστές (31,7 ευρώ / ώρα) πληρώνονταν κατά μέσο όρο πέντε φορές περισσότερο από τους στοιχειώδεις εργαζόμενους (6,3 ευρώ / ώρα). Αντίθετα, η αναλογία ήταν χαμηλότερη στη Δανία, όπου οι διευθυντές (50,9 €) πληρώθηκαν περίπου διπλάσιο από τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες και πωλήσεις (22,2 ευρώ).

Πηγή: ot.gr