Η επόμενη μέρα

Περισσότερο σήμερα από ποτέ, ο κοινωνικός διάλογος αναδεικνύεται σε βασική συνιστώσα της Επόμενης Μέρας και δικλείδα ασφαλείας για την ενίσχυση της ίδιας της Δημοκρατίας

Περισσότερο σήμερα από ποτέ, ο κοινωνικός διάλογος αναδεικνύεται σε βασική συνιστώσα της Επόμενης Μέρας και δικλείδα ασφαλείας για την ενίσχυση της ίδιας της Δημοκρατίας. Βέβαια η διαχείριση της κρίσης που ανέκυψε από την ταχύτατη εξάπλωση του ιού COVID-19, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την άμεση προστασία της δημόσιας υγείας, γεγονός που ξεπερνάει την συνήθη λειτουργία του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου. Οι περιορισμοί και τα επιστημονικώς απαραίτητα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται έχουν ευρεία αποδοχή.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας έχει όμως υποχρέωση να διαδραματίσει το ρόλο που της αποδίδεται από το Σύνταγμα και να διαμορφώσει τις αναγκαίες συναινέσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης: στην αγορά εργασίας, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υποδομές. Έχει υποχρέωση επίσης να συμμετάσχει ενεργά, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. και τις εθνικές Ο.Κ.Ε., στο διάλογο για την ικανότητα των διεθνών και ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών μηχανισμών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις επιπτώσεις αυτής της κρίσης.

Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τη χώρα μας, η οποία είχε μόλις αρχίσει να ανακάμπτει από την υπερδεκαετή δημοσιονομική κρίση. Τα πρώτα μέτρα που έχει πάρει η Κυβέρνηση είναι αποτελεσματικά για την υγεία και παράλληλα σημαντικά και θετικά για την ενίσχυση και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που πλήττονται. Μέτρα που ενισχύονται και υποβοηθούνται από τις ουσιαστικές -έστω και διστακτικές- αποφάσεις των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αποφάσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μεταφέρονται και να υλοποιούνται στη χώρα μας γρήγορα και ουσιαστικά.

Η επομένη όμως μέρα σε καμία περίπτωση δεν θα είναι όπως το χθες. Σίγουρα θα χρειασθούν πολλά περισσότερα μέτρα στο μέλλον, οριζόντια αλλά και εξειδικευμένα, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα όχι μόνο με την οικονομία αλλά και με την ίδια μας τη ζωή, την ποιότητα του πολιτισμού μας, τη σχέση μας με το περιβάλλον και την τεχνολογία. Μέτρα που θα είναι στα όρια αντοχής της οικονομίας, του κράτους δικαίου, των ατομικών δικαιωμάτων. Μέτρα που είναι σημαντικό να είναι δίκαια και να έχουν την ευρύτερη δυνατή στήριξη και συναίνεση της κοινωνίας.

Η διοίκηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με τη στήριξη όλων των κοινωνικών εταίρων και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να αναδείξει τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και να εξασφαλίσει τη δυναμική επανεκκίνηση του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου, ώστε να ανταποκρίνεται στην ταχύτητα των εξελίξεων και στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Στο ενδιάμεσο πρέπει να αξιοποιήσουμε το χρόνο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με υπομονή, εγρήγορση και αισιοδοξία.

Και να τηρούμε ευλαβικά τις οδηγίες για την υγεία – δημόσια και ατομική.

*Ο κ. Γ. Βερνίκος είναι πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ).

Γνώμες
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk