Οι πρώτες 35 ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον τομέα της καθαριότητας θα υπογραφούν από τον ΟΣΕ, σε αντικατάσταση συμβάσεων με εργολαβικές εταιρείες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης της Διοίκησης για τον περιορισμό των εργολαβικών συμβάσεων και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Θα ακολουθήσουν προσλήψεις στον τομέα της φύλαξης εγκαταστάσεων και ισόπεδων διαβάσεων.

Οι πρώτες συμβάσεις υπογράφονται μετά την απόρριψη της προσωρινής διαταγής εργολήπτριας εταιρείας από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν από τις 28 Νοεμβρίου 2018 την εργασία τους. Ήδη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού έχουν δημοσιευθεί τα πρώτα αποτελέσματα του σχετικού διαγωνισμού που αφορά 35 εργαζόμενους με κριτήρια ΑΣΕΠ, αλλά και πριμοδότηση σε όσους είχαν εμπειρία στον αντίστοιχο ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σε εργαζόμενους που ήδη απασχολούνταν σε εργολάβους.

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός θα ακολουθήσουν οι προσκλήσεις στους επόμενους επιλαχόντες. Αντίστοιχη πολιτική ήδη εφαρμόζεται σε Νοσοκομεία και άλλους φορείς του Δημοσίου, προκειμένου να περιοριστούν οι εργολαβίες, όπου οι εργαζόμενοι απασχολούνται με ιδιαίτερα επαχθείς όρους.