• Αναζήτηση
 • Οι νέες κύριες συντάξεις του νόμου Κατρούγκαλου

  Πώς διαμορφώνονται οι παροχές όσων συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 12.05.2016 σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016

  Οι νέες κύριες συντάξεις του νόμου Κατρούγκαλου | tovima.gr
  Πώς διαμορφώνονται οι παροχές όσων συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 12.05.2016 σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016
  1. Το νέο επίπεδο των κύριων συντάξεων μετά τις 12/5/2016 (Ν. 4387/2016), ακολουθώντας τη στρατηγική των διαδοχικών μειώσεων (27 μειώσεις) από το 2010 και μετά, συνδέονται, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, περισσότερο με την εξυπηρέτηση του χρέους και τα πρωτογενή πλεονάσματα παρά με την αναγκαία ανασύσταση του αποθεματικού κεφαλαίου. Και αυτό, προκειμένου ο δείκτης συνταξιοδοτικές δαπάνες προς ΑΕΠ να διαμορφωθεί στο ανώτερο όριο (16% του ΑΕΠ) μέχρι το 2060.
  2. Στη στρατηγική αυτή κατεύθυνση οι διατάξεις του Ν. 4387/2016 προβλέπουν τη χορήγηση κύριας σύνταξης η οποία θα αποτελείται από δύο μέρη: α) την εθνική σύνταξη, η οποία για 20 έτη ασφάλισης καθορίζεται στα 384 ευρώ (345,60€ για 15 έτη ασφάλισης) και β) την ανταποδοτική σύνταξη. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των συντάξεων οι παράμετροι που είναι απαραίτητοι είναι οι συντάξιμες αποδοχές (μέσος όρος ασφαλιστέων αποδοχών από 1/1/2002 μέχρι σήμερα), τα έτη ασφάλισης και το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης του εργαζομένου.
  3. Για τον επανυπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των ήδη συνταξιούχων δεν θα γίνει νέος υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών, αλλά θα χρησιμοποιηθούν οι συντάξιμες αποδοχές με τις οποίες υπολογίστηκαν οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Σε αυτές τις συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης.
  4. Στην περίπτωση που το ποσό της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης κατά την 12/5/2016 είναι μεγαλύτερο από το ποσό της κύριας σύνταξης που επανυπολογίστηκε, τότε η καταβαλλόμενη σύνταξη συνεχίζεται να καταβάλλεται και η διαφορά μεταξύ καταβαλλόμενης σύνταξης και επανυπολογισθείσης σύνταξης καταγράφεται και χορηγείται ως «προσωπική διαφορά». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σημαντικά σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής αναφέρονται: α) στην εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 του Ν. 4472/2017, σύμφωνα με τον οποίο η προσωπική διαφορά περικόπτεται μέχρι και το 18% της διαφοράς μεταξύ της καταβαλλόμενης και της επανυπολογισθείσης κύριας σύνταξης. Με άλλα λόγια, εάν ένας συνταξιούχος λαμβάνει σήμερα 1.400 ευρώ (μεικτά) μηνιαία κύρια σύνταξη και με τον επανυπολογισμό προκύψει κύρια σύνταξη 1.000 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως, τότε σήμερα καταγράφεται ως προσωπική διαφορά 400 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 30% της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης. Ετσι από την 1/1/2019, σύμφωνα με τον Ν. 4472/2017, θα περικοπεί μέχρι και το 18% αυτού του ποσού, με αποτέλεσμα να λάβει μηνιαία κύρια σύνταξη 1.148 ευρώ (μεικτά) και β) στον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων μπορεί να προκύψουν και κύριες συντάξεις οι οποίες να είναι μεγαλύτερες από τις ήδη καταβαλλόμενες. Σε αυτή την περίπτωση η αύξηση θα δοθεί σταδιακά εντός 5 ετών (1/5 κάθε έτος).


  * Ο κ. Σ. Ρομπόλης είναι ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και ο κ. Β. Μπέτσης υποψήφιος διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Γνώμες
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk