Υπέρ της «Ελληνικός Χρυσός» βγήκε η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου, στο οποίο είχε προσφύγει η ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η απόφαση της διαιτησίας απορρίπτει το αίτημα του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με το οποίο η τεχνική μελέτη για το εργοστάσιο μεταλλουργίας στη θέση Μαντέμ Λάκκος παραβιάζει τη σύμβαση παραχώρησης των μεταλλείων.

Η σύμβαση παραχώρησης είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2013 όταν η «Ελληνικός Χρυσός» είχε αποκτήσει τα μεταλλευτικά δικαιώματα των Μεταλλείων Κασσάνδρας, που περιλαμβάνουν τα μεταλλεία στην Ολυμπιάδα, στο Στρατώνι και στις Σκουριές στην Χαλκιδική.
Η διοίκηση του καναδικού ομίλου ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τις επόμενες κινήσεις της σε σχέση με τις επενδύσεις στη Χαλκιδική. Στην ανακοίνωσή της, η «Ελληνικός Χρυσός» επισημαίνει σχετικά με την «Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειϊκού Οξέος Μαντέμ Λάκκου» που υπεβλήθη από την Ελληνικός Χρυσός στις 22/12/2004:
– Δεν υπήρξε μονομερής τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου από την εταιρεία
– Δεν μεταβάλλονται ανεπιτρέπτως τα συμφωνηθέντα μεταξύ των μερών
– Δεν συνίσταται ευθεία και σαφής παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 3 της Σύμβασης Μεταβίβασης, το οποίο αφορά στην παραγωγή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ως τελικού πέραν των εμπορεύσιμων καθαρών μετάλλων χρυσού, χαλκού και αργύρου
– Δεν διαταράσσεται το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης
– Δεν ματαιώνεται το αντικείμενο και ο σκοπός της σύμβασης
ΥΠΕΝ: Υποχρεούμαστε πλέον να διασφαλίσουμε ότι θα παραχθεί καθαρός χρυσός

Σεβόμενο την απόφαση του δικαστηρίου, το Δημόσιο και συγκεκριμένα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι τελικά θα παραχθεί καθαρός χρυσός, τηρώντας απαρέγκλιτα τρία κριτήρια:

1. τους περιορισμούς που επιβάλει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία

2. συγκεκριμένες δεσμεύσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να μεγιστοποιείται η εγχώρια προστιθέμενη αξία

3. τη διαμόρφωση της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης.

Τα παραπάνω επισημαίνει το υπουργείο σε ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου σε σχέση με την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός (Eldorado Gold) στη Χαλκιδική.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ οι διαιτητές, αναγνώρισαν ομόφωνα ότι:

1. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο κομμάτι την κατασκευή εργοστασίου για την παραγωγή καθαρού χρυσού.

2. Η μη παραγωγή καθαρού χρυσού αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης.

Επιπλέον, η πλειοψηφία των δικαστών αποφάσισε ότι οι μέχρι τώρα παραλείψεις από την πλευρά της Eldorado Gold δεν αποτελούν επαρκείς ενδείξεις για τη στοιχειοθέτηση παραβίασης της Σύμβασης.