• Αναζήτηση
 • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πράσινο φως για το ομόλογο της από την Κεφαλαιαγορά

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε:

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση  αποφάσισε:
  ·      Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού της δελτίου της εταιρίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών έως 120.000 χιλιάδων κοινών, ανώνυμων ομολογιών της, συνολικού ποσού έως € 120.000.000.
  ·      Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «NISSOS HOLDINGS (CY) LTD» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ».
  Οικονομία