• Αναζήτηση
 • Αντίστροφη μέτρηση για «Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη»

  Eγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Πειραιά για το «Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη», που θα χρηματοδοτηθεί με 1.800.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Eγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Πειραιά για το «Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη», που θα χρηματοδοτηθεί με 1.800.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

  Με αφορμή την έγκριση της χρηματοδότησης του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

  «Αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι θα χρηματοδοτηθεί η ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Πειραιά για τη δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να υιοθετούνται οι προτάσεις του Δήμου Πειραιά για τη γαλάζια ανάπτυξη, αφού η στρατηγική αυτή,  αποτελεί βασικό πυλώνα για την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης μας. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, κινούμαστε με μεθοδικότητα και σταθερά βήματα, έτσι ώστε ο Πειραιάς να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη γαλάζια ανάπτυξη, αφού θεωρούμε ότι πρέπει να κοιτάζει προς τη θάλασσα, ιδιαίτερα όταν στηρίζεται σε καινοτόμες ιδέες νέων ανθρώπων. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον κ. Κόκκαλη και την ομάδα του οι οποίοι σχεδίασαν το Κέντρο, σε συνέχεια των προσπαθειών που γίνονται τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό και να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα Δούρου και τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γιώργο Γαβρίλη, που υιοθέτησαν την πρότασή μας και προχώρησαν σε χρηματοδότηση».

  Η φιλοδοξία για το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξης είναι να αποτελέσει ένα νέο και δυναμικό εργαλείο στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στο τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.

  Νέοι αλλά και εν δυνάμει επιχειρηματίες θα φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου, αξιοποιώντας τον ειδικό εξοπλισμό του Κέντρου, θα λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας που αναδεικνύουν τα σχετικά συγκριτικά οικονομικά πλεονεκτήματα/ ευκαιρίες που παρουσιάζει η περιοχή του Πειραιά.

  Μέσω των ενεργειών εκπαίδευσης, ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, δικτύωσης αλλά και ενθάρρυνσης και παρακίνησης των ωφελούμενων, το Κέντρο θα υποστηρίζει δυνατότητες μετεξέλιξης μιας καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας σε πράξη.

  Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Κέντρο είναι οι ακόλουθες:

  – Ενεργοποίηση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου, με έμφαση στους νέους επιχειρηματίες, προκειμένου να αναδειχθεί η καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.

  – Επιχειρηματική καθοδήγηση προς νέους: ίδρυση, οργάνωση και διαχείριση, εμπορική διάσταση και marketing, νομική υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας

  – Πληροφόρηση σε σχέση με επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Γαλάζια Οικονομία.

  –  Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασιών με ακαδημαϊκές ή/και ερευνητικές ή/και άλλες δομές ανάπτυξης καινοτομίας και νέων προϊόντων και υπηρεσιών στη Γαλάζια Οικονομία.

  –  Πληροφόρηση για την αξιοποίηση πηγών χρηματοδότησης (πχ. κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ή προγράμματα της ΕΕ).

  Συγκεκριμένα το έργο αναμένεται να συμβάλει στα εξής:

  • Εξοικείωση της τοπικής μαθητικής κοινότητας και των νέων με εργαλεία και μεθόδους επιχειρηματικού σχεδιασμού και πειραματισμού.

  • Προώθηση επιχειρηματιών με καινοτόμες ιδέες σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας με προτεραιότητα για τον Πειραιά, αλλά και ευρύτερα για την Περιφέρεια Αττικής.

  • Διευκόλυνση των ΜΜΕ και των Ελευθέρων Επαγγελματιών που επιθυμούν να επενδύσουν στη Γαλάζια Οικονομία.

  • Δημιουργία στον Πειραιά ενός σημαντικού εργαλείου προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της οικονομίας του Πειραιά με βιώσιμο τρόπο.

  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων και της κοινωνίας σε θέματα που σχετίζονται με τη Γαλάζια Οικονομία, τις νέες εξειδικεύσεις και ευκαιρίες της.

  • Δημιουργία / βελτίωση των επιχειρηματικών και κοινωνικών δεσμών σε σχέση με τη Γαλάζια Οικονομία. Όλα τα μέλη της τετραπλής έλικας του Πειραιά θα συνεργαστούν για συμμετάσχουν άμεσα ή έμμεσα στο κοινό σκοπό που αφορά στην άρση των δυσχερών για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με επίκεντρο τη Γαλάζια Οικονομία.

  Ακόμη μιλώντας για το θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ Α. Αναγνωστόπουλος τόνισε ότι σκοπός είναι η  καινοτομία και η σύνδεση της με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας.

  Επιπλέον σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Γ. Γαβρίλης ανέφερε ότι η χρηματοδότηση της Περιφέρειας εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την εκκίνηση αυτής της προσπάθειας και δήλωσε ότι:  «Ο προσανατολισμός προς τη γαλάζια οικονομία και την καινοτομία αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον για την επανεκκίνηση της οικονομίας στην περιοχή, που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των νέων επιστημόνων και των επιχειρηματιών  για την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής υπεραξίας και υπηρεσιών,  βασισμένη σε νέες τεχνολογικές προκλήσεις στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών».

  Κοινωνία