• Αναζήτηση
 • Τι «βλέπει» η αγορά για τις τράπεζες και τα stress tests

  Ενώ το ελληνικό σκέλος της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), εισέρχεται στην τελική του

  Ενώ το ελληνικό σκέλος της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), εισέρχεται στην τελική του ευθεία, καθώς οριστικοποιούνται οι μακροοικονομικές παραδοχές του βασικού και δυσμενούς σεναρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελβετικής τράπεζας UBS, το αποτέλεσμα των stress tests των ελληνικών τραπεζών είναι απρόβλεπτο και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αρνητικό σενάριο. Σύμφωνα πάντως με το βασικό σενάριο της ελβετικής τράπεζας, τα τρέχοντα κεφάλαια των τραπεζών επαρκούν για να ολοκληρώσουν τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με βάση τους στόχους ως το 2019. Αν ωστόσο ξαφνικά έχουμε αρνητικά γεγονότα ή μια αλλαγή στην πολιτική διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, θα μπορούσε να υπάρξει κεφαλαιακό έλλειμμα στον κλάδο.
  Μακροπρόθεσμα οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά αβέβαιες, καθώς εξαρτώνται και από τη βιώσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και από τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για ορισμένους αναλυτές, πρακτικά, αρκετά ζητήματα παραμένουν ανοικτά, κάποια εκ των οποίων θα αποβούν καθοριστικά για το τελικό αποτέλεσμα της άσκησης, όπως το πώς θα αποτιμηθεί η ρευστοποιήσιμη αξία ενεχύρων.
  Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, ενδεχόμενη επανεξέταση της ρευστοποιήσιμης αξίας ενεχύρων με βασικό οδηγό τα επίπεδα που διενεργούνται αγοραπωλησίες ενδέχεται να αποτελέσει δυσμενή εξέλιξη για τις εγχώριες τράπεζες, καθώς είναι πιθανόν να φανεί σημαντική ψαλίδα από την υπολογισμένη ανακτήσιμη αξία.
  Πάντως για τη UBS, η οποία άρχισε την κάλυψη των Alpha Bank και της Eurobank, οι μεσοπρόθεσμες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του IFRS9 και της αξιολόγησης από τον SSM, φαίνεται, στο βασικό της σενάριο, να είναι διαχειρίσιμες με τα τρέχοντα επίπεδα κεφαλαίων και τα εκτιμώμενα PPI για το 2018-2019.
  Ο αναλυτής Mate Nemes, CFA της ελβετικής τράπεζας, συστήνει «ουδέτερη θέση» τόσο για τη μετοχή της για Alpha Bank όσο και της Eurobank με τιμές – στόχους τα 2 ευρώ και τα 0,97 ευρώ αντίστοιχα.
  Αν και ο κλάδος δείχνει ελκυστικός, καθώς διαπραγματεύεται 0,3 φορές την εσωτερική του αξία, εν τούτοις το αυξημένο κόστος κινδύνου περιορίζει τον δείκτη ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά τουλάχιστον μέχρι το 2019.
  Η UBS τονίζει ότι με χαμηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, σταδιακή μείωση έκτακτων παραγόντων και αύξηση των προμηθειών, τα έσοδα των τραπεζών αναμένεται να υποχωρήσουν κατά περίπου 5%. Με την αναδιάρθρωση των δικτύων υποκαταστημάτων και τα σχέδια εθελούσιας εξόδου, οι λειτουργικές δαπάνες θα συνεχίσουν να υποχωρούν, αλλά όχι σε βαθμό ώστε να αντισταθμίσουν τα χαμηλότερα έσοδα.
  Ο οίκος προβλέπει μείωση των εσόδων προ προβλέψεων κατά 5%-9% το 2018 και σταθεροποίηση το 2019. Με βάση τους στόχους για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) του 2018-19, τα έσοδα προ προβλέψεων θα είναι κρίσιμα και, σε ένα αντίξοο σενάριο, δεν θα αρκούν για να αντισταθμίσουν τις αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες. 
  Τα κρίσιμα ερωτήματα αφορούν: α. Κατά πόσον οι τράπεζες μπορούν να μειώσουν το κόστος χρηματοδότησής τους όπως το 2016-2017 και να αυξήσουν τα έσοδα από τόκους;
  Οπως εκτιμάται, ύστερα από αύξηση κατά 40 μονάδες βάσης την τελευταία διετία, τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια λογικά θα παραμείνουν σταθερά. Την ίδια στιγμή, το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων θα συνεχίσει να υποχωρεί ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης των NPEs και της πολύ περιορισμένης ροής νέων δανείων, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των περιθωρίων. β. Εχουν οι τράπεζες επαρκή κεφάλαια για να διαχειριστούν τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων; Αυτό, όπως εκτιμά η UBS, θα εξαρτηθεί από τα επικείμενα stress tests, την εφαρμογή του IFRS9, την οριστικοποίηση των προτάσεων της ΕΚΤ και της Κομισιόν για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και της εκτίμησης του SSM για τις προσπάθειες μείωσης των NPEs από τις τράπεζες.
  Για την ΑΧΙΑ, πάντως, οι ελληνικές τράπεζες θα ξεπεράσουν τους σκοπέλους των stress tests και του IFRS 9 χωρίς να χρειαστούν νέα κεφάλαια. Η ίδια συστήνει μάλιστα «αγορά» για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με τιμή – στόχο τα 2,60 ευρώ για την Alpha Bank, τα 1,19 ευρώ για τη Eurobank, τα 0,36 ευρώ για την Εθνική και τα 4,59 ευρώ για την Πειραιώς.
  Η χρηματιστηριακή προβλέπει πως οι τράπεζες θα πιάσουν τον στόχο μείωσης των NPEs κατά 40 δισ. έως το 2019, αφού οι συναλλαγές έχουν επιταχυνθεί, ενώ οι πλειστηριασμοί στέλνουν ένα μήνυμα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Παράλληλα στη χώρα δραστηριοποιούνται πλέον περισσότεροι από 10 επιχειρήσεις/διαχειριστές «κόκκινων» δανείων, αριθμός που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία.

  HeliosPlus

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk