Εἰς την ἐποχήν τῆς ψηφιοποιήσεως πολλές συνήθεις πρακτικές τίθενται ὑπό δοκιμασίαν

Εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς ψηφιοποιήσεως πολλὲς συνήθεις πρακτικὲς τίθενται ὑπὸ δοκιμασίαν.

Εἰς την ἐποχήν τῆς ψηφιοποιήσεως πολλές συνήθεις πρακτικές τίθενται ὑπό δοκιμασίαν | tovima.gr
Εἰς τήν ἐποχήν τῆς ψηφιοποιήσεως πολλές συνήθεις πρακτικές τίθενται ὑπό δοκιμασίαν.
Θέματα ὃπως Artificial Intelligence,Industrie 4.0 (Industrial Internet Consortium / Industrie du Futur / Industrial Value – chain Initiative) καὶ Blockchain καθορίζουν τὴν σκέψιν καὶ τὴν πρᾶξιν πολλῶν ἐπιχειρήσεων.Πῶς ὀφείλουν νὰ ἀξιολογηθοῦν αὐτὲς οἱ τάσεις;
῾Η Εὐρωπαϊκὴ ἒκδοσις τοῦ Harvard Business Manager (HBM),ἀπέστειλεν, τὸν Αὒγουστον,εἰς ἐξειδικευμένον προσωπικόν καὶ στελέχη ἐπιχειρήσεων, ἐρωτηματολόγιον ἀφορὸν αὐτὰ τὰ καίρια αἰτήματα ποὺ ἐπιβάλλει ἢδη ἐπιτακτικῶς ἡ πραγματικότης,πολὺ περισσότερον τὸ μέλλον.Μία λίαν σοβαρὰ δημοσκόπησις ποὺ μᾶς ἀφορᾶ ἐξίσου ἰδιαιτέρως σοβαρῶς.Πρὸς ἀποφυγὴν δημιουργίας ἀσαφειῶν,ἀπέφυγα τὴν μετάφρασιν τῶν είδικῶν ὃρων.
᾽Απαντῆστε,ἀγαπητοὶ συμπατριῶτες.῾Η γνώμη σας ἀφορᾶ τὴν… οἰκουμένην !
1.Internet of Things,Industrie 4.0,Smart Supply Chain:Μὲ ὃρους κλειδιὰ, ὃπως αὐτοί, καλοῦνται ἐπιτακτικῶς οἱ ἐπιχειρηματίες νὰ ἐπαναπροσδιορίσουν τὶς δραστηριότητές των καὶ τοὺς σκοπούς των.Αἰσθάνεσθε πὼς ἐξωθεῖσθε ἀναγκαστικῶς εἰς ἓναν ἀγώνα δρόμου ψηφιοποιήσεως;
2.῾Ο καθηγητὴς τοῦ Stanford Jeffrey Pfeffer,συγγραφεὺς τοῦ μπὲστ σέλλερ «Δύναμις», ἀποφαίνεται:«Τὰ ψέμματα γίνονται κοινωνικῶς παραδεκτά, διαφορετικῶς θὰ ἐτιμωροῦντο.᾽Αρκετοὶ ἂνθρωποι ἐπιθυμοῦν μάλιστα νὰ ἐξαπατῶνται συνειδητῶς.»Πιστεύετε κι᾽ἐσεῖς πὼς εἶναι ἒτσι;
3.Συμφώνως πρὸς μίαν δημοσκόπησιν τῆς τραπέζης BNP ἀποδεικνύεται ἡ παγκοσμίως αὐξανομένη σημασία τῶν Socially Responsible Investments (SRI) ἐκ μέρους τῶν μεγαλοεπενδυτῶν.Διαδραματίζουν σήμερον εἰς τὴν ἑταιρεία σας ἰσχυρότερον ῥόλον περιβαλλοντικές – καὶ κοινωνικὲς εὐαισθησίες,ἀπ᾽ὃτι
πρὸ πέντε ἐτῶν;
4.Μὲ τὴν βοήθειαν τῶν Artificial Intelligence (AI),Machine καὶ Deep Learning κατορθώνουν σήμερον οἱ ὑπολογιστὲς νὰ λύνουν ὃλο καὶ περισσότερα προβλήματα.Συμφώνως πρὸς ἀποτελέσματα ἐρευνῶν ἐφαρμόζονται αἱ ἀνωτέρω μέθοδοι τεχνητῆς νοημοσύνης (künstliche Intelligenz (KI)γερμανιστί),
ἢδη ἀπὸ κάθε πέμπτην γερμανικὴν ἐπιχείρησιν.Εἰς τὸν βαθμὸν ποὺ γνωρίζετε – ἀνήκει καὶ ἡ ἰδική σας ἐπιχείρησις ἐδῶ;
5.Employee Experience – διὰ πολλὲς νεαρὲς US – ἑταιρίες, ὃπως ἡ Airbnb, ὁ ὃρος αὐτὸς ἒχει ἰδιαιτέραν βαρύτητα.῍Εχετε τὴν αἲσθησιν, πὼς καὶ εἰς τὴν Corporate Culture εὐρωπαϊκῶν ἐπιχειρήσεων, ἡ εὐημερία τῶν συνεργατῶν προωθεῖται ἐπίσης ἰσχυρότερον εἰς τὸ προσκήνιον;
Πρόκειται πλέον περὶ τῆς τετάρτης βιομηχανικῆς ἐπαναστάσεως.
Ποία ἡ θέσις τῆς πατρίδος μας εἰς αὐτὴν τὴν τρομακτικὴν δυναμικήν;
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Γνώμες
ΒΗΜΑτοδότης
  • Πάσχα στο χωριό; Κατά την τακτική ενημέρωση για την πανδημία, η κυρία Κοτανίδου εξέφρασε την ελπίδα ότι φέτος το Πάσχα ίσως να... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
Helios Kiosk