Ο κομβικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στην ανάκαμψη της οικονομίας

Επειτα από επτά χρόνια ύφεσης, η ελληνική οικονομία δείχνει να διαμορφώνει προϋποθέσεις σταθεροποίησης και επιστροφής στην κανονικότητα.

Ο κομβικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στην ανάκαμψη της οικονομίας | tovima.gr
Επειτα από επτά χρόνια ύφεσης, η ελληνική οικονομία δείχνει να διαμορφώνει προϋποθέσεις σταθεροποίησης και επιστροφής στην κανονικότητα.
Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες έχουν εισέλθει σε περίοδο άμβλυνσης και οι αγορές έχουν ισορροπήσει σε ένα modus operandi, παρά τους περιορισμούς στην κίνηση των κεφαλαίων που βρίσκονται, δυστυχώς, ακόμη σε ισχύ. Στη θετική αποτίμηση της περιόδου προστίθεται η επίτευξη τεχνικής συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών, με στόχο την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης.
Ολα δείχνουν ότι η χώρα βρίσκεται σε μια φάση ήπιας ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζεται για την εποχή μετά την ολοκλήρωση του τρίτου Μνημονίου το καλοκαίρι του 2018.
Εν τούτοις, παρά τα πρώτα σημεία ανάκαμψης, η θετική εικόνα δεν αποτυπώνεται ακόμη στην πραγματική οικονομία. Η εσωτερική ζήτηση παραμένει υποτονική και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών συνεχίζει μειούμενο. Η ανεργία παραμένει ακόμη σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται με αργούς ρυθμούς.
Μέσα σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον αναδεικνύεται ο σημαντικός και ουσιαστικός ρόλος του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και η συμβολή του στη σταθεροποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Η ιδιωτική ασφάλιση, με την κάλυψη πολλών και διαφορετικών μορφών κινδύνου που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, λειτουργεί ως εργαλείο εξομάλυνσης και προστασίας, με προφανή θετικά πλεονεκτήματα για την οικονομία και την κοινωνία. Ταυτόχρονα, μέσω των αποθεματικών της, αποτελεί σημαντική πηγή συγκέντρωσης κεφαλαίων που τροφοδοτούν με τη σειρά τους τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της χώρας.
Η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι μια αγορά με σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Την προηγούμενη χρονιά ο κλάδος σημείωσε 3,8 δισ. παραγωγή ασφαλίστρων, αυξημένη κατά 4,6%, ποσό που αναλογεί στο 2,1% περίπου του ΑΕΠ, κατέβαλε 2,5 δισ. αποζημιώσεις στους ασφαλισμένους της, πλήρωσε 500 εκατ. φόρους στο ελληνικό κράτος, διαχειρίστηκε συνολικές επενδύσεις ύψους 13 δισ. και, το κυριότερο, απασχολεί 25.000 ανθρώπους.
Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει αυτές τις επιδόσεις. Αν η ανάπτυξη της αγοράς προσέγγιζε τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους, οι επενδύσεις από 13 δισ. που είναι σήμερα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 110 δισ. ευρώ!
Η ανάπτυξη όμως κάθε κλάδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τη χώρα και την οικονομία. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ευνοούν την αξιοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης δίπλα στη δημόσια ασφάλιση και προτρέπουν τους πολίτες με κίνητρα, κυρίως φορολογικά, με αποτέλεσμα το καθαρό κόστος της ασφάλισης να μειώνεται και έτσι να γίνεται πιο προσιτή και δελεαστική. Στην Ελλάδα όχι μόνο δεν υπάρχουν κίνητρα, αλλά, αντίθετα, υπάρχουν αντικίνητρα με τη μορφή φορολογίας.
Με την προϋπόθεση ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται και οι μεταρρυθμίσεις ολοκληρώνονται, η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι έτοιμη να παίξει σημαντικό ρόλο ως χρήσιμος, θεσμικός εταίρος που λειτουργεί συμπληρωματικά στη δημόσια ασφάλιση, όπως γίνεται εδώ και χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Στον τομέα της υγείας μπορεί να συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων που ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια τους έλληνες πολίτες. Είναι προς όφελος της κοινωνίας και όλων των πολιτών η καθολική εφαρμογή των ιατρικών κλινικών πρωτοκόλλων, οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), η άρση των αντικινήτρων (Φόρος Ασφαλίστρων Υγείας 15%) και η δημιουργία κινήτρων, μέτρα που θα δώσουν λύσεις σε χρόνιες παθογένειες που παρουσιάζει το σύστημα υγείας στη χώρα μας και θα κατευθύνουν μεγάλο μέρος της ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας.
Στον τομέα των συντάξεων είναι ανάγκη να στραφούμε, ως χώρα, σε ένα διευρυμένο συνταξιοδοτικό σύστημα, το σύστημα των 3 πυλώνων, που θα έχει μεν ως κύριο άξονα την κοινωνική ασφάλιση, αλλά δεν θα περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, 1ος πυλώνας κρατικός και υποχρεωτικός, με βάση το αναδιανεμητικό σύστημα, 2ος πυλώνας ιδιωτικός και υποχρεωτικός, με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και τη δημιουργία και λειτουργία ανοιχτών συνταξιοδοτικών ταμείων, και τέλος 3ος πυλώνας ιδιωτικός και προαιρετικός, με αναβαλλόμενα φορολογικά κίνητρα.
Στον τομέα των φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα στο κρίσιμο θέμα της αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών που προκαλεί ένας σεισμός, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό μέχρι σήμερα για να προστατευθούν οι πολίτες και οι περιουσίες τους, τη στιγμή μάλιστα που όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα.
Η ασφαλιστική αγορά είναι πλήρως έτοιμη να σταθεί δίπλα στις νέες ανάγκες των πολιτών.
Το νέο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, που ισχύει για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση, και ο σημαντικός εποπτικός ρόλος της Τραπέζης της Ελλάδος και της EIOPA (European Insurance & Occupational Pension Authority), αλλά και οι ενέργειες αυτορρύθμισης του ίδιου του κλάδου μας θωρακίζουν τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία τους και, τέλος, εξασφαλίζουν για τους πολίτες ένα περιβάλλον σιγουριάς και αξιοπιστίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση και έχοντας στο κέντρο της προσοχής μας τους ασφαλισμένους, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους, τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγησή τους, η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως:
˜
τη δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Διαμεσολαβητών,
˜ την κατάρτιση δεικτών που θα μετρούν τη μεταβολή του κόστους στα νοσοκομειακά προγράμματα,
˜ την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών με τις ασφαλιστικές εταιρείες σε συνεργασία με τον ΟΠΕΜΕΔ,
˜ την επέκταση του επιτυχημένου θεσμού του Φιλικού Διακανονισμού,
˜ τη συμφωνία service level agreement με τις εταιρείες οδικής βοήθειας.
Είναι ενέργειες οι οποίες, παράλληλα με τις ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα υλοποιήσουμε μέσα στο επόμενο έτος, προάγουν τη διαφάνεια, θωρακίζουν την αξιοπιστία της αγοράς μας και οικοδομούν την ασφαλιστική συνείδηση, στοιχεία τα οποία πιστεύουμε ότι θα φέρουν περισσότερους πολίτες κοντά στην ιδιωτική ασφάλιση και θα δημιουργήσουν θετικές προοπτικές για τον κλάδο μας.
Για το 2018, λοιπόν, ο κλάδος μας θα εργαστεί για να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια του κάθε Ελληνα, να δημιουργήσει περισσότερη αξία στους ασφαλισμένους του και να συμβάλει στη εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία μιας νέας Ελλάδας.
Ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης είναι πρόεδρος της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και CEO της Metlife.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Γνώμες
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk