• Αναζήτηση
 • ΥΓΕΙΑ: Εκθεση αποτίμησης ζήτησε το ΔΣ του νοσοκομείου

  Το διοικητικό συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Υγεία αφού ενημερώθηκε για την υποβολή δημόσιας προσφοράς για το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποφάσισε τον ορισμό ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα καταρτίσει έκθεση αποτίμησης για την εύλογη αξία της μετοχής της εταιρείας.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Το διοικητικό συμβούλιο του Θεραπευτηρίου Υγεία αφού ενημερώθηκε για την υποβολή δημόσιας προσφοράς για το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποφάσισε τον ορισμό ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα καταρτίσει έκθεση αποτίμησης για την εύλογη αξία της μετοχής της εταιρείας. Εν συνεχεία το ΔΣ θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τη γνώμη του επί της δημόσιας πρότασης και για το περιεχόμενο της έκθεσης. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΣ του Υγεία προς τις χρηματιστηριακές αρχές.
  Επίσης, το ΔΣ του Υγεία ενημέρωσε πως έλαβε γνώση της από 24/11/2017 ανακοίνωσης της MIG που αποτελεί το βασικό μέτοχο του ΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με την οποία η MIG που κατέχει σήμερα το 70,38% των μετοχών και ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ δεν προτίθεται να προβεί στην πώληση ουδεμίας μετοχής. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν ότι δεν προτίθενται και τα ίδια να προβούν στην πώληση ουδεμίας μετοχής.
  «Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ προτρέπει το επενδυτικό κοινό να μελετήσει τα οικονομικά στοιχεία του ΥΓΕΙΑ, ακόμα και με την συνδρομή ειδικών συμβούλων, προκειμένου να σχηματίσει ιδία άποψη για το περιεχόμενο της κατατεθείσας δημόσιας πρότασης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΔΣ.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk