• Αναζήτηση
 • ΕΕΤΤ: Προσοχή στις πρόσθετες χρεώσεις εκτελωνισμού για αγορές εκτός ΕΕ

  Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διενέργεια παραγγελίας, ηλεκτρονικής ή μη, από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης ως προς την επιλογή ταχυδρομικής υπηρεσίας αποστολής αντικειμένου και τις πρόσθετες χρεώσεις εκτελωνισμού, συνιστά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά από σημαντικό αριθμό σχετικών ερωτημάτων που έχει δεχθεί.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διενέργεια παραγγελίας, ηλεκτρονικής ή μη, από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης ως προς την επιλογή ταχυδρομικής υπηρεσίας αποστολής αντικειμένου και τις πρόσθετες χρεώσεις εκτελωνισμού, συνιστά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά από σημαντικό αριθμό σχετικών ερωτημάτων που έχει δεχθεί. Η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά τον εκτελωνισµό, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, αφορά αντικείμενα από τρίτες χώρες εμπορικού χαρακτήρα µε αξία υψηλότερη των 22 ευρώ ή µη εμπορικού χαρακτήρα µε αξία μεγαλύτερη των 45 ευρώ.
  Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή της η ΕΕΤΤ, οι πολίτες πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε παραγγελία μπορούν να ενημερώνονται για τα ισχύοντα τέλη από τους τιμοκαταλόγους των ταχυδρομικών εταιρειών και την ιστοσελίδα των Ελληνικών Τελωνείων (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/), προκειμένου να προβαίνουν στις καλύτερες δυνατές επιλογές υπηρεσιών παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων. Για τον καθορισμό και τον έλεγχο του ύψους των πρόσθετων χρεώσεων αρμόδια είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
  Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη ότι τα ταχυδρομικά αντικείμενα εξωτερικού, είτε διακινούνται από τα ΕΛΤΑ, είτε από εταιρείες ταχυμεταφορών, οφείλουν να επιδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη, με την επιφύλαξη προηγούμενης αποπληρωμής των οφειλών προς το δημόσιο (ΦΠΑ/Δασμών) και αποδέσμευσης των αποστολών από τις τελωνειακές αρχές.
  Ως αντικείμενα µη εμπορικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνα που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία, λόγω της φύσης τους και της μικρής ποσότητάς τους προορίζονται, χωρίς καμία αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών.
  Για αντικείμενα εμπορικού χαρακτήρα καταβάλλονται κανονικά οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ απαλλάσσονται από το δασμό.
  Αναλυτικότερα, τα τέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
  (α) Τέλη προς το δηµόσιο (δασµοί, ΦΠΑ, ∆ΕΤΕ)
  Τα τέλη αυτά καταβάλλονται ανεξαρτήτως του παρόχου που έχει αναλάβει τη διακίνηση της αποστολής. Για αντικείμενα µη εµπορικού χαρακτήρα:
  • για είδη μέχρι 45 ευρώ δεν καταβάλλονται δασμοί, ΦΠΑ και λοιποί φόροι
  • για είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 700 ευρώ, υπόκεινται σε κατ’ αποκοπή δασμό 2,5%, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον εκτελωνισμό με βάση τη δασμολογική κατάταξη του είδους
  • για είδη των οποίων η συνολική αξία είναι άνω των 700 ευρώ, καταβάλλονται οι ισχύοντες δασμοί και φόροι
  (β) Τέλη εκτελωνισµού από ΕΛΤΑ
  Τα τέλη που προβλέπονται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ είναι:
  • «Τέλος παρουσίασης στο Τελωνείο για χαρακτηρισμό τελωνειακώς ελεύθερων»: 3 ευρώ για ταχυδρομικά δέματα (συμπεριλαμβανομένων των δεμάτων EPG) καθώς και για αντικείμενα EMS, τα οποία προσκομίστηκαν από τα ΕΛΤΑ στις τελωνειακές αρχές για σχετικό έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι δεν περιέχουν αντικείμενα που επισύρουν δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις και χαρακτηρίστηκαν από τις τελωνειακές αρχές ως «τελωνειακά ελεύθερα»
  • «Τέλος εκτελωνισμού», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
  CIF έως 150 ευρώ             15 ευρώ
  CIF από 150 – 500 ευρώ       20 ευρώ
  CIF από 500 – 1.000 ευρώ     25 ευρώ
  CIF άνω των 1.000 ευρώ        50 ευρώ
    
  Η CIF είναι η στατιστική αξία του αντικειμένου όπως αναγράφεται και στη σχετική αυτοκόλλητη ετικέτα που επικολλάται στα εκτελωνισμένα ταχυδρομικά αντικείμενα και υπολογίζεται από την αξία του αντικειμένου, τα έξοδα μεταφοράς, τυχόν ασφάλιστρα, κλπ Αφορά αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων από χώρες εκτός ΕΕ, που εκτελωνίστηκαν και εκδόθηκε για αυτά τελωνειακή διασάφηση από τις τελωνειακές αρχές.
  • «Τέλος παράδοσης στον εκτελωνιστή του παραλήπτη»: 15 ευρώ
  • «Τέλος διασάφησης εξαγωγής»: 5 ευρώ για μεμονωμένο αντικείμενο με προσαύξηση 1 ευρώ ανά αντικείμενο για κατάθεση πλέον του ενός αντικειμένου
  (γ) Τέλη εκτελωνισμού από εταιρεία ταχυμεταφορών
  • Εργατικά και έξοδα αποθήκευσης
  • Αμοιβή εκτελωνιστή που συνήθως ξεκινά από 50-60 ευρώ και αυξάνει ανάλογα µε την αξία του τιμολογίου. Εναλλακτικά, ο παραλήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει δικό του εκτελωνιστή ή να κάνει τον εκτελωνισμό ο ίδιος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν πληρώνει αμοιβή εκτελωνιστή στην εταιρεία, αλλά απαιτείται η «έκδοση διατακτικής» µε κόστος από 0 έως 35 ευρώ, συν το κόστος του τρίτου εκτελωνιστή (αν υπάρξει).
  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk