200 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για την Ανακύκλωση

Τα 200 εκατομμύρια ευρώ φθάνει ο προϋπολογισμός του κατατεθειμένου στις αρμόδιες αρχές επιχειρησιακού σχεδίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Τα 200 εκατομμύρια ευρώ φθάνει ο προϋπολογισμός του κατατεθειμένου στις αρμόδιες αρχές επιχειρησιακού σχεδίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για την περίοδο 2015-2020. Ωστόσο, τα διαθέσιμα της εταιρείας, η οποία καλείται να φέρει σε πέρας το έργο της ανακύκλωσης συσκευασιών σε όλη τη χώρα, κυμαίνονται περίπου στα 29 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν μόλις στο 15% του ποσού που απαιτείται για την υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων της επόμενης εξαετίας.
Η ευθύνη της πολιτείας


Οπότε το πραγματικό ερώτημα που προκύπτει είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί το σύνολο του σχεδίου. Και το ερώτημα αυτό γίνεται πιο κρίσιμο, αν ληφθεί υπόψη ότι ενώ το 2007 τα διαθέσιμα ήταν €55 εκατ., σήμερα είναι €29 εκατ. καθόσον μειώνονται συνεχώς και καλύπτουν τα ετήσια οικονομικά ελλείμματα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΑΑ που κοινοποιούνται στις αρμόδιες Αρχές.
Το προηγούμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΕΑΑ, το οποίο κάλυπτε την περίοδο 2009-2014, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο «Βήμα» ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης κ. Γιάννης Ραζής, δεν υλοποιήθηκε με ευθύνη της πολιτείας, ενώ για το σχέδιο 2015-2020, το οποίο υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, δεν έχει εκκινήσει μέχρι τώρα η σχετική διαδικασία έγκρισής του από τις Αρχές.
«Εφόσον ο νόμος επιβάλλει για το επιχειρησιακό σχέδιο χρονικό ορίζοντα εξαετίας, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν παράλληλα να αποφασίζουν για το σύνολο του χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση τυχόν αποφάσεις τους που αφορούν βραχυπρόθεσμους στόχους, π.χ. έξι μήνες ή ένα έτος, να μη θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της ανακύκλωσης» επισημαίνει ο κ. Ραζής. Πρόσφατα, αλλά και στο παρελθόν, τα αποθεματικά της ΕΕΑΑ έγιναν στόχος ως παραμένοντα αδρανή στα ταμεία της εταιρείας.
Από την πλευρά του, ο κ. Ραζής υπογραμμίζει ότι οι μετοχές της ΕΕΑΑ (στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει και η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος – ΚΕΔΕ) δεν διανέμουν μέρισμα, συνεπώς τα όποια διαθέσιμα προορίζονται για συγκεκριμένη χρήση που είναι η προώθηση της ανακύκλωσης στη βάση της διασφάλισης της βιωσιμότητας του Συστήματος ώστε να μπορεί χωρίς δανεισμό να αντεπεξέρχεται σταθερά στις υποχρεώσεις του απέναντι στους ΟΤΑ, π.χ. προμήθεια ειδικών απορριματοφόρων και κάδων ανακύκλωσης για τους Δήμους.
«Είναι σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι η ΕΕΑΑ διαχειρίζεται αποκλειστικά οικονομικούς πόρους που εισφέρουν οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις, με σκοπό να εκπληρωθούν οι νομικές υποχρεώσεις τους σχετικά με την ανακύκλωση των συσκευασιών των προϊόντων τους. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα σημαίνει, εκτός των άλλων, ότι επί σειρά ετών έχει γίνει συνετή χρήση των πόρων και όχι κατασπατάλησή τους» σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΑΑ.
Και προσθέτει: «Η ευθύνη τήρησης των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων έναντι των Δήμων, του προσωπικού της ΕΕΑΑ και των συνεργατών μας ανήκει στο ΔΣ της ΕΕΑΑ, στο οποίο μετέχουν και εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, και στη Διοίκηση που εγκρίνουν και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις. Είναι ανάγκη όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να λειτουργήσουν με αίσθημα ευθύνης και από κοινού και αφού λάβουν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα, να λάβουν τις δέουσες αποφάσεις. Η λύση είναι ο συγκροτημένος διάλογος στη βάση τεκμηριωμένου σχεδιασμού».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΑΑ, τα οποία κάθε χρόνο υποβάλλονται στον ΕΟΑΝ, οι εθνικοί στόχοι για ανάκτηση του 60% των αποβλήτων συσκευασίας, τα οποία έχουν διατεθεί στην εγχώρια αγορά, έχουν επιτευχθεί. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το γυαλί, που υστερεί στην επίτευξη του στόχου του. Ειδικά για το γυαλί αναπτύσσονται εκτεταμένες δράσεις (Μπλε Κώδωνες) σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, ενώ παράλληλα έχουν υποβληθεί συγκεκριμένες προτάσεις στην πολιτεία με σκοπό την προώθηση της χωριστής συλλογής, ανάκτησης και ανακύκλωσής του.
Κατ’ όγκον τα απόβλητα συσκευασίας αποτελούν σχεδόν το μισό του συνολικού όγκου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι εξαιρετικά σημαντική η ανακύκλωσή τους, ώστε να μην αναλώνεται γρήγορα ο διαθέσιμος χώρος στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
Τα έργα στους Δήμους


Στα ετήσια αποτελέσματα για το 2015 της ΕΕΑΑ φαίνεται ότι πρώτη φορά μετά το 2009 σημειώθηκε αύξηση κατά 10% των συνολικών ποσοτήτων που ανακυκλώθηκαν, που οφείλεται στην ανάπτυξη νέων έργων σε Δήμους, αλλά και σε συστηματικές προσπάθειες Δήμων που αύξησαν τα δρομολόγια συλλογής. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα θετικά αυτά αποτελέσματα σημειώθηκαν ενώ τα απόβλητα συσκευασίας στη χώρα μειώθηκαν, για άλλη μια χρονιά, κυρίως εξαιτίας της πτωτικής πορείας της κατανάλωσης.
Ειδικότερα, περισσότεροι από 488 χιλιάδες τόνοι υλικών συσκευασίας και χαρτιού εντύπων ανακτήθηκαν και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση (περιλαμβάνονται και οι ποσότητες από τα Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας).
Εργο της ΕΕΑΑ είναι η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας και όχι το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών στα απορρίμματα. Παρ’ όλα αυτά, σε έργα που έχει αναπτύξει, σε συνεργασία με τους Δήμους, ανακυκλώνονται και άλλα υλικά, όπως 60 χιλιάδες τόνοι χαρτί εντύπων ετησίως.
Τα έργα ανακύκλωσης της ΕΕΑΑ εξυπηρετούν σχεδόν το 92% του πληθυσμού της χώρας, μέσα από τη συνεργασία με 296 Δήμους, στους οποίους έχουν παραχωρηθεί 474 ειδικά οχήματα συλλογής και στις γειτονιές τους έχουν τοποθετηθεί 140.000 μπλε κάδοι.


Πρότυπο η Σαντορίνη
Οι νησιωτικές περιοχές και η έλλειψη υποδομών

Σύμφωνα με την ΕΕΑΑ, συχνά μικρότεροι Δήμοι εμφανίζουν εξίσου υψηλά ή και υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης από τα αστικά κέντρα, δίνοντας το παράδειγμα της δέσμευσης στην πρακτική της ανακύκλωσης.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα ως προς την ανάπτυξη νέων έργων εντοπίζεται στις νησιωτικές περιοχές και σχετίζεται με την έλλειψη υποδομών που αφορούν γενικά στη διαχείριση απορριμμάτων και ειδικά κατάλληλων χώρων όπου μπορούν να παραμένουν προσωρινά τα μέσα αποθήκευσης και μεταφόρτωσης των ανακυκλώσιμων υλικών.
Πρόβλημα αποτελεί επίσης η διαχείριση του υπολείμματος, η οποία θα πρέπει να γίνεται, με βάση την αρχή της εγγύτητας, στον πλησιέστερο στο ΚΔΑΥ χώρο τελικής διάθεσης.
Αξιοσημείωτο παράδειγμα αποτελεί το νησί της Σαντορίνης, όπου λειτουργεί ένα πρότυπο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), το οποίο μεταξύ άλλων συμβάλλει και στην τοπική απασχόληση με τη δημιουργία δεκάδων θέσεων εργασίας. Ετσι, 1.875 τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού έχουν αξιοποιηθεί το 2015, όταν το 2014 οι αντίστοιχες ποσότητες δεν ξεπερνούσαν τους 310 τόνους.
Συνολικά, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στις νησιωτικές περιοχές λειτουργούν 32 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με την οικονομική στήριξη της ΕΕΑΑ, ενώ οι συμβεβλημένες με το Σύστημα επιχειρήσεις έφτασαν τις 1.870, γεγονός που αποδεικνύει την υποστήριξη της ανακύκλωσης συσκευασιών από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας και την εμπιστοσύνη της στο έργο της ΕΕΑΑ. Οσον αφορά στις χαμηλές επιδόσεις της χώρας στην ανακύκλωση των λοιπών αποβλήτων, αυτό που κατά προτεραιότητα κρίνεται επιβεβλημένο και αποτελεί πραγματική πρόκληση για την Κεντρική Διοίκηση, την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των βιοαποδομήσιμων / βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών, χαρτί κουζίνας κ.λπ.), τα οποία απαρτίζουν σχεδόν το 40% κατά βάρος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk