Στις τελευταίες θέσεις της Δ. Ευρώπης οι μισθοί των πανεπιστημιακών

Στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της δυτικής Ευρώπης, σε μια από τις χαμηλότερες θέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και κοντά στα επίπεδα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, κατατάσσεται η χώρα μας όσον αφορά τους μισθούς των πανεπιστημιακών καθηγητών.

Στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της δυτικής Ευρώπης, σε μια από τις χαμηλότερες θέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και κοντά στα επίπεδα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, κατατάσσεται η χώρα μας όσον αφορά τους μισθούς των πανεπιστημιακών καθηγητών.
Οι καθηγητές με τις χαμηλότερες αποδοχές βρίσκονται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Λιθουανία, ενώ ιδιαίτερα υψηλούς μισθούς παρέχει στους καθηγητές ΑΕΙ η Ιρλανδία, με το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ολλανδία, τη Βρετανία, τη Δανία και την Ιταλία να ακολουθούν.
Όπως αναφέρεται σε έρευνα του καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χαρ. Φείδα, οι αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών σήμερα βρίσκονται κάτω από το όριο της «επιστημονικής επιβίωσης» με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις διδακτικές και ερευνητικές τους υποχρεώσεις.
Όπως αναφέρεται στην έρευνα του κ. Φείδα:
– Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές ενός πανεπιστημιακού καθηγητή σήμερα κυμαίνονται από περίπου 1.200 ευρώ για την εισαγωγική βαθμίδα του λέκτορα (η οποία πλέον καταργήθηκε) με ένα έτος υπηρεσία, παντρεμένου χωρίς παιδιά, έως 1.890 ευρώ για τη βαθμίδα του καθηγητή με 20 χρόνια υπηρεσία, παντρεμένου με δύο παιδιά. Στη φάση της εξόδου από την υπηρεσία (ύστερα από 30 έτη) ο καθαρός μισθός δεν ξεπερνάει τις 2.120 ευρώ.
– Η αύξηση των αποδοχών ανά βαθμίδα εξέλιξης είναι σταθερή, μικρότερη όμως στις καθαρές από ό,τι τις μεικτές αποδοχές λόγω αύξησης κυρίως των φόρων και των δευτερευόντων κρατήσεων.
– Μεγάλο μέρος των μεικτών αποδοχών των πανεπιστημιακών (31-36% ανάλογα με τη βαθμίδα) δίνονται με τη μορφή επιδομάτων. Εξ αυτών των επιδομάτων, τα δύο θεωρούνται οικονομική ενίσχυση, ενώ για το τρίτο, αν και η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα, συνεχίζει να φορολογείται ως επιπλέον αμοιβή.
– Οι καθαρές αποδοχές αποτελούν ένα ποσοστό επί των μεικτών αποδοχών που κυμαίνεται από 60% για τον καθηγητή με 30 υπηρεσία έως 70% για τον πρωτοδιοριζόμενο κυρίως λόγω διαφοράς στην παρακράτηση φόρου. Οι κρατήσεις για τα ταμεία κυμαίνονται στο 21-23% των μεικτών αποδοχών.
– Οι καθηγητές που τελούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου, της τάξης του 1%.
– Οι μισθοί των πανεπιστημιακών καθηγητών υπολείπονται σημαντικά αυτών των δικαστικών κατά κατά 48% – 60%, ανάλογα με την βαθμίδα. Η διαφορά τους με τους μισθούς των στρατιωτικών είναι πλέον πολύ μικρή (10-20%) ενώ οι μισθοί των δυο αυτών κατηγοριών εξομοιώνονται πλήρως στη φάση της ολοκλήρωσης της καριέρας τους.
– Αν και οι μισθοί των πανεπιστημιακών υπερτερούν αυτών των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης κατά 20-30%, ανάλογα με τη φάση του εργασιακού τους βίου, οι αποδοχές των δυο αυτών κατηγοριών εκπαιδευτικών είναι πλέον συγκρίσιμες. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης με 20 έτη υπηρεσία λαμβάνει περίπου τις ίδιες αποδοχές με ένα αναπληρωτή καθηγητή με 12 έτη υπηρεσία.
Τέλος, και όπως αναφέρεται στην έρευνα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα υπολείπεται των περισσότερων χωρών του λεγόμενου δυτικού κόσμου με μισθούς που βρίσκονται στα επίπεδα χωρών όπως Αργεντινή και Βραζιλία και λίγο υψηλότερους από αυτούς σε Κολομβία και Τσεχία.
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk