Απογοήτευση κυριαρχεί στα περισσότερα στελέχη του ΠαΣοΚ για τις εξελίξεις στο κίνημα. Η βάση δεν ανταποκρίνεται στις παροτρύνσεις των στελεχών όλων των βαθμίδων να συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα για το ΠαΣοΚ με νέο καταστατικό και συνιστώσες. Ναι, πράγματι είναι γεγονός ότι το νέο ΠαΣοΚ θα μπορεί να έχει στο εσωτερικό του συνιστώσες, όπως και ο ΣυΡιζΑ- ΕΚΜ.

Το ΠαΣοΚ έχει και σήμερα νοερές συνιστώσες στο εσωτερικό του. Οπαδοί του κ. Γιώργου Παπανδρέου που υποστηρίζουν μετά μανίας τις επιλογές κατά τα δύο χρόνια διακυβέρνησης του ΠαΣοΚ. Η άλλη συνιστώσα είναι αυτοί που υποστηρίζουν τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο που θεωρείται πλέον ότι είναι μειοψηφία στο κόμμα.

Το ΠαΣοΚ βρίσκεται πολύ πιο κοντά στη διάλυση παρά στην ανάτασή ή ανάσταση. Αυτό το γνωρίζουν τα κορυφαία στελέχη και θα το καταλάβουν και στο συνέδριο. Όσο και αν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει θετικό κλίμα οι 7 μονάδες κάλυψης της διαφοράς από τον Ιούνιο του 2012 είναι αδύνατο να καλυφθούν. Επίσης, το ΠαΣοΚ αντιμετωπίζει το πρόβλημα να ζει στη σκιά της Νέας Δημοκρατίας μέχρι να απορροφηθεί από αυτή υπό τον τύπο συμμαχίας.

Φαίνεται καθαρά ότι η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣυΡιζΑ θα δημιουργήσουν μεγάλη πίεση στο ΠαΣοΚ και στη ΔημΑρ. Η απογοητευτική κατάσταση περιγράφεται στις ΝΟΕΣ, όπου τα στελέχη δίνουν μάχη αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Η κατάστασή είναι τόσο άσχημη στη βάση που δεν ανατρέπεται. Ό,τι και αν αλλάξει είτε καταστατικό, είτε ιδρυτική διακήρυξη, είτε όνομα δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η γνώμη του κόσμου για το ΠαΣοΚ, λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα. Αυτοί που εγκατέλειψαν πρώτοι το καράβι είναι οι άκρως ευεργετηθέντες από τα έργα και τις ημέρες του ΠαΣοΚ, ενώ αυτοί που παραμένουν ακόμη είναι αυτοί που πίστεψαν στον Ανδρέα Παπανδρέου και ζούνε ακόμη στη μνήμη της αλλαγής…