Αμέτρητες είναι οι φορές όπου μετά την μεταπολίτευση πολιτικοί και κόμματα αλληλοκατηγορούνται και διασταυρώνουν τα ξίφη τους για προεκλογικές εξαγγελίες, οι οποίες είχαν εξαγγελθεί και ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν .

Για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση και για να μην υπάρξει ξανά πλέον ηθική απαξίωση των ψηφοφόρων θα πρέπει να δημιουργηθεί μια Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης Προεκλογικών Εξαγγελιών. Η συγκεκριμένη Αρχή θα ελέγχει και θα αξιολογεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις των κομμάτων και θα τις κρίνει κατά πόσο βάσιμες και ρεαλιστικές είναι αυτές οι προτάσεις στην συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η χώρα εκείνη την περίοδο.

Αυτή η Αρχή θα έχει ως στόχο την κοστολόγηση των προεκλογικών δεσμεύσεων των κομμάτων και θα αξιολογεί κατά ποσό υλοποιήσιμες και εφικτές είναι. Επίσης θα έχει την αρμοδιότητα μετεκλογικά να μειώσει την κρατική επιχορήγηση που λαμβάνει το συγκεκριμένο κόμμα εφόσον δεν θα έχει τηρήσει μέρος σημαντικών δεσμεύσεων που έχει υποσχεθεί. Η λειτουργία της συγκεκριμένης Ανεξάρτητης Αρχής θα μπορούσε να είναι η εξής :

  • Θα αποτελείται από Έλληνες εμπειρογνώμονες και ένα μικρό αριθμό ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων , οι οποίοι θα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

  • Η Αρχή αυτή θα καταγράφει όλες τις προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων και θα συντάσσει εκθέσεις στις οποίες θα δημοσιοποιείται κατά πόσο είναι εφικτές οι συγκεκριμένες εξαγγελίες πάντοτε με βάση την υπάρχουσα δημοσιονομική συγκυρία.

  • Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου φορέα θα γίνεται από τον εθνικό προϋπολογισμό και ιδιαίτερα από το κονδύλι που προβλέπεται από την χρηματοδότηση των κομμάτων. Έτσι δεν θα επιβαρύνεται επιπρόσθετα ο κρατικός προϋπολογισμός αφού το κόστος για την λειτουργία της Αρχής θα αφαιρείται από το κονδύλι που επιχορηγούνται τα κόμματα.

  • Ο φορέας αυτός δεν θα έχει καμιά δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να επέμβει σε εξαγγελίες οι οποίες αφορούν την εθνική αμυνα,την εξωτερική πολιτική και την δημόσια ταξη.

Με την σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχή Αξιολόγησης Προεκλογικών Εξαγγελιών θα σταματήσουν οι ανέφικτες εξαγγελίες πολιτικών και πολιτικών φορέων και θα πάψουν οι προεκλογικοί αγώνες να στηρίζονται σε ανέφικτες προεξαγγελίες.

Ο Βασίλης Καμαργιάννης είναι μαθητής Λυκείου