• Αναζήτηση
 • Δίκτυα του Μέλλοντος

  Από την προηγούμενη δεκαετία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου...

  Δίκτυα του Μέλλοντος | tovima.gr

  Από την προηγούμενη δεκαετία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων Ηλεκτρικών Δικτύων, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις προδιαγραφές των Δικτύων του Μέλλοντος.  Δηλαδή, των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας για τον 21ο Αιώνα.

   Η κορυφαία διεθνής οργάνωση για τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), διεθνώς γνωστή ως CIGRE, είναι επιφορτισμένη με τη μελέτη και τη διαμόρφωση της εξελισσόμενης τεχνικής πρακτικής στα σύγχρονα ΣΗΕ.

   Οι σύγχρονες Κοινωνίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ηλεκτρική ενέργεια.  Είναι σωστό να ειπωθεί πως τα ΣΗΕ είναι σήμερα ταυτόχρονα Στόχος και Προϋπόθεση Ανάπτυξης για κάθε χώρα.

   Αλλά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών Δικτύων του Μέλλοντος, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία;  Τα ΣΗΕ για τον τρέχοντα Αιώνα πρέπει να είναι Έξυπνα και Αυτοθεραπευόμενα, πρέπει να αξιοποιούν στο μέγιστο-δυνατό τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), πρέπει να είναι πλήρως Διασυνδεδεμένα, και η Θερμική Παραγωγή σε αυτά να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογίες με Μέγιστους Βαθμούς Απόδοσης και Ελάχιστες Εκπομπές Ρύπων.  Παράλληλα, η κατανάλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μέγιστη δυνατή Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΗΕ).

   Η Ευρώπη ετοιμάζεται να συνεχίσει την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Διασυνδεδεμένου Δικτύου με τις προδιαγραφές των δικτύων του μέλλοντος.  Βέβαια, είναι γνωστό πως, οι επενδύσεις στα ΣΗΕ απαιτούν πολύ υψηλά κεφάλαια, γι’ αυτό και τα επίκαιρα Ευρωπαϊκά Ομόλογα Έργων (ΕΟΕ) προορίζονται, μεταξύ άλλων, και για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων νέων υποδομών στα ΣΗΕ.

   Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει το σημερινό θετικό πολιτικό και οικονομικό κλίμα για τον εκσυγχρονισμό των Ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, και να εκσυγχρονίσει το Ελληνικό ΣΗΕ.  Για τη θερμική παραγωγή στη χώρα μας προέχει η επιλογή των Μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου (με ταυτόχρονη Συμπαραγωγή θερμότητας – όπου αυτή είναι αξιοποιήσιμη) με φυσικό αέριο που έχουν υψηλούς βαθμούς απόδοσης.  Τα αυτόνομα ΣΗΕ των μεγάλων Ελληνικών Νησιών, όπως για παράδειγμα το ΣΗΕ της Κρήτης, μπορούν να διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό Δίκτυο και να συμβάλλουν σημαντικά στην πιο οικονομική λειτουργία του Συστήματος.

   Η χώρα μας μπορεί, στα πλαίσια ενός μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού – ο οποίος να αποβλέπει στην πλήρη κάλυψη των μελλοντικών αναγκών αλλά και στην τεχνολογική αριστεία, αξιοποιώντας τα καθοριστικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα (με τα ΣΗΕ των μεγάλων νησιών, κλπ.) αλλά και το υψηλής στάθμης στελεχιακό δυναμικό της, να επιδιώξει την αξιοποίηση των σχετικών κοινοτικών πόρων για τις απαραίτητες υποδομές για την Ευρώπη του εικοστού-πρώτου Αιώνα.

  * Ο συνταξιούχος καθηγητής ΑΕΙ Θαλής Μιχ. Παπάζογλου έχει ιδρύσει το διεθνές ετήσιο Συνέδριο DEMSEE θεμάτων Απελευθερωμένης Αγοράς Ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

  Γνώμες