• Αναζήτηση
 • Διεθνής παρουσία χωρίς υποστήριξη από το Δημόσιο για το Ινστιτούτο Οπτικής και Ορασης

  Μια ομάδα Επιστημόνων καταφέρνει με τη μηδενική υποστήριξη του Δημοσίου χρήματος, να έχει δημιουργήσει και να συντηρεί μέχρι και σήμερα ένα Διεθνή θεσμό στην επιστήμη και να τον καταγράψει στον παγκόσμιο χάρτη της

  ΤοΒΗΜΑ Team
  http://www.youtube.com/watch?v=8JaPwjq5kvo&feature=player_detailpage

  Μια ομάδα Επιστημόνων καταφέρνει με τη μηδενική υποστήριξη του Δημοσίου χρήματος, να έχει δημιουργήσει και να συντηρεί μέχρι και σήμερα ένα Διεθνή θεσμό στην επιστήμη και να τον καταγράψει στον παγκόσμιο χάρτη της.

  Το Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει γνωστικό αντικείμενο τις επιστήμες της Όρασης και δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της παραγωγής τεχνολογίας και της παροχής ιατρικών υπηρεσιών [για τις συνεργασίες του με το εξωτερικό χρησιμοποιεί την επωνυμία IVO (Institute of Vision and Optics)].

  Οι θεματικές περιοχές έρευνας στις οποίες κινείται:
  -Μικροχειρουργική
  -Ιατρική απεικόνιση
  -Εφαρμογές των Laser στην οφθαλμολογία
  -Εμβιομηχανική του Οφθαλμού
  -Μοριακή/κυτταρική και γενετική βάση των οφθαλμικών παθήσεων
  -Οπτική μετρολογία  του οφθαλμού
  -Αξιολόγηση, μελέτη και ανάπτυξη νέων φαρμάκων
  -Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων εφαρμογών της ψυχοφυσικής της όρασης

  Η αριστεία του Ινστιτούτου όπως αυτή εκδηλώνεται μέσω της διεθνούς του παρουσίας έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την παροχή των ακόλουθων ερευνητικών και επιστημονικών υπηρεσιών:

  -Παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών και  τεχνογνωσίας σε φορείς της Βιομηχανίας και του ευρύτερου Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.

  -Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή κλινικών δοκιμών.

  -Παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  καθώς και υπηρεσιών  Έρευνας και Ανάπτυξης σε εταιρείες οργάνων και φαρμάκων για χρήση στην οφθαλμολογία.

  -Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της συνεργασίας των διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων σε προβλήματα υγείας που άπτονται  του  αντικειμένου της Οπτικής και της Όρασης  με  σκοπό  την  βελτίωση  της  διάγνωσης, αποκατάστασης και περίθαλψης των ασθενών.

  -Αξιολόγηση και παροχή  τεκμηριωμένων  στοιχείων  σε  περιπτώσεις  Ιατρονομικών προβλημάτων που άπτονται του πεδίου της Οφθαλμολογίας.

  Στα άμεσα μελλοντικά σχέδια του Ινστιτούτου Οπτικής και Ορασης είναι η  περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και η μεταφορά του σε ανεξάρτητους και καταλληλότερους χώρους αφού η γρήγορη ανάπτυξη του σε δραστηριότητες και προσωπικό καθιστούν αυτή την ανάγκη πρώτιστη. Οι μελέτες για τον νέο χώρο στέγασης έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες αναμένονται να αρχίσουν άμεσα.

  Κοινωνία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Μαχητικά και ιστιοφόρα Τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη περνούσαν συνέχεια πάνω από την Ικαρία. Μια μαυροντυμένη γυναίκα με ροζιασμένο πρόσωπο και τα κατάλευκα... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk