Σε πλήρη αδράνεια βρίσκονται από τον Ιούλιο, την περίοδο δηλαδή του ανασχηματισμού, τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για την οδική ασφάλεια και την επικαιροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή, όμως, τα τροχαία δυστυχήματα «καλπάζουν» και παρά την μικρή πρόοδο που κατεγράφη το 2010, η Ελλάδα διατηρεί με βαρύ φόρο αίματος την πανευρωπαϊκή πρωτιά στα τροχαία, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.

Οπως αναφέρεται σε ερωτήσεις που είχε καταθέσει στη Βουλή στα τέλη Δεκεμβρίου και στις αρχές Ιανουαρίου αντίστοιχα, ο πρώην υφυπουργός Υποδομών, κ. Σπ. Βούγιας, η Διαρκής Επιτροπή Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) του υπουργείου Υποδομών, έχουν απενεργοποιηθεί πλήρως, καθώς δεν έχουν συνεδριάσει από το καλοκαίρι και, πρακτικά, τελούν υπό διάλυση.

Συγκεκριμένα, το ΕΣΟΑ συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2010, υπαγόταν απ’ ευθείας στον υπουργό Υποδομών, τον οποίο και συμβούλευε για ζητήματα οδικής ασφάλειας στη χώρα μας έως τον Ιούνιο του 2011, όταν και συνεδρίασε για τελευταία φορά.

Συνολικά, έκανε τέσσερις άτυπες και δύο επίσημες συνεδριάσεις, στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και επιστημονικών φορέων.

Το ΕΣΟΑ εκπόνησε δράσεις για την κυκλοφοριακή αγωγή και την ένταξή της στην εκπαιδευτική διαδικασία, την οδική ασφάλεια στον αστικό ιστό, τις προτάσεις αναθεώρησης του Κ.Ο.Κ., το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2010 και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την εκπαίδευση κι εξέταση των υποψήφιων οδηγών.

Οπως αναφέρει ο κ. Βούγιας, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υφυπουργού, «είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2011 μια ακόμη συνεδρίαση του Ε.Σ.Ο.Α. με θέμα την «Επικοινωνιακή Πολιτική Οδικής Ασφάλειας», η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας του ανασχηματισμού της Κυβέρνησης. Δυστυχώς, από τότε και μέχρι σήμερα, το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας έπεσε σε αδράνεια και δεν συνεδρίασε ποτέ ξανά».
Επίσης, τον Απρίλιο του 2011, είχε ανασυγκροτηθεί στο υπουργείο Υποδομών, η Διαρκής Επιτροπή Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 111 Β’/2011), η οποία είχε ως αντικείμενο τη μελέτη και ανάλυση των διατάξεων του ΚΟΚ, τη συγκέντρωση, σύνταξη και κωδικοποίηση των πράξεων που προβλέπονται από εξουσιοδοτικές διατάξεις του ΚΟΚ, την επίσημη γνωμοδότηση επί θεμάτων οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, τη συγκέντρωση, μελέτη και ανάλυση των διατάξεων των Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τρίτων χωρών και τη δημιουργία βιβλιοθήκης οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.

Επί των ημερών του κ. Βούγια, όπως αναφέρει και ο ίδιος, «η συγκεκριμένη επιτροπή συνεδρίαζε κανονικά, μετά όμως τις 6.7.2011 η λειτουργία της διεκόπη και, έκτοτε, δεν συνεδρίασε ξανά».
Ο πρώην υφυπουργός Υποδομών ρωτά τον υπουργό Υποδομών κ. Μ. Βορίδη, εάν θα προχωρήσει στην επανενεργοποίηση των εν λόγω οργάνων.