Στην 74η θέση μεταξύ 183 χωρών , που περιλαμβάνει το report «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας βρίσκεται η χώρα μας ως προς τη φορολογία και στην 109η θέση ως προς τη φιλικότητα έναντι των επιχειρήσεων.

Οι αναφορές αυτές έγιναν κατά την παρουσίαση έρευνας με θέμα «Η φορολόγηση των επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης», που εκπόνησαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Γιάννης Βαρουφάκης και Τάσος Τατώκος. για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κώστας Μίχαλος επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «φόροι δεν μπορούν να πληρωθούν όταν οι επιχειρήσεις καρκινοβατούν, όταν τα εισοδήματα των πολιτών συμπιέζονται ασφυκτικά, όταν μακραίνει ο κατάλογος των ανέργων».

Από την έρευνα των δυο πανεπιστημιακών προκύπτουν μεταξύ των άλλων ότι το 99% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πληρώνουν φόρο κατά μέσο όρο 6.100 ευρώ, ετησίως.

Οι δυο πανεπιστημιακοί πρότειναν να μειωθεί ο χαμηλός , βασικός συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 15% και να διατηρηθεί ο συντελεστής αυτός για μια πενταετία.

Επίσης, ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να εξετάσει ακόμη και το «πορτογαλικό μοντέλο», σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται διαφορετικές κλίμακες φορολόγησης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Ακόμη, προτείνονται :

– Η άμεση μείωση του ποσοστού προβεβαίωσης από 50% σε 20%, σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής.

– Η κατάργηση του φόρου οχημάτων και η νομική δέσμευση των ΟΤΑ να περιορίσουν στο επίπεδο του πληθωρισμού τις αυξήσεις των δημοτικών τελών.

– Να δεσμευθεί το κράτος για τον περιορισμό του συντελεστή επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων ως προς τον τζίρο τους από ένα επίπεδο , αυτό του 50% που είναι σήμερα σε επίπεδο που να μην υπερβαίνει το 40%.