Σημάδια κόπωσης εμφανίζει η ζήτηση στους φούρνους και τα ζαχαροπλαστεία της χώρας, απόρροια της οικονομικής ύφεσης. Οπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα της Icap για τη Βιοτεχνική Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική οι πωλήσεις και στους δύο κλάδους αν και κινήθηκαν με θετικό πρόσημο το 2009 υπολείπονται αισθητά των επιδόσεων της τριετίας 2007 – 2009.

Οι επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής εμφανίζουν υψηλότερη κερδοφορία, σε σχέση με τις αντίστοιχες της βιοτεχνικής αρτοποιίας, παρόλα αυτά η κερδοφορία των ζαχαροπλαστείων υποχώρησε αισθητά το 2009/08. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής υπερέχουν (με μεγάλη διαφορά) των επιχειρήσεων αρτοποιίας, όσον αφορά και στους δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.

Στον κλάδο της βιοτεχνικής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και σε ότι αφορά τη ζήτηση, παρατηρείται σημαντική επίδραση από τα καταναλωτικά πρότυπα και τις διατροφικές συνήθειες, το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών σε συνδυασμό με τις τιμές των προϊόντων, καθώς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Kαι στους δύο κλάδους δραστηριοποιείται πολύ μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων, ενώ ο αριθμός των εταιρειών με νομική μορφή Α. Ε και ΕΠΕ είναι περιορισμένος.

Πολλές από τις επιχειρήσεις ασχολούνται και με τις δύο δραστηριότητες. Επιπλέον, ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο είναι πολύ χαμηλός, καθώς τα μερίδια αγοράς, ακόμα και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, διαμορφώνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, η συχνότητα αγοράς ψωμιού παραμένει υψηλή. Η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών προμηθεύεται ψωμί από το «φούρνο της γειτονιάς», τον οποίο και εμπιστεύεται ως προς την ποιότητα.

Την τριετία 2007-2009, η αξία της εγχώριας αγοράς των βιοτεχνικών αρτοποιείων αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 7,3%. Ωστόσο, το τελευταίο έτος (2009/08) ο ρυθμός μεταβολής επιβραδύνθηκε σημαντικά (1,3%).
Η αξία της εγχώριας αγοράς των εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής, αυξήθηκε κατά 2,9% το 2009 σε σχέση με το 2008, ενώ το προηγούμενο έτος (2008/07) η αντίστοιχη αύξηση είχε ανέλθει σε 7,1%.