Σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό βγαίνει τμήμα από το «Μέγαρο» του Πάνου Καμμένου, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Καλλιθέας.

Το γνωστό ακίνητο υπήρξε η ιστορική έδρα των επιχειρήσεων του πατέρα του Πάνου Καμμένου, Ηλία, αργότερα στέγασε τα γραφεία των ΑΝΕΛ, ενώ σήμερα στο ισόγειό του λειτουργεί έκθεση αυτοκινήτων των γιών του.

Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιανουαρίου 2024, με επισπεύδουσα τη doValue και με τιμή πρώτης προσφοράς 1.234.000 ευρώ, ενώ αφορά 9 οριζόντιες ιδιοκτησίες επί του συγκεκριμένου κτιρίου.

Ενοχικά ενεχόμενη οφειλέτιδα, με βάση το έγγραφο του πλειστηριασμού είναι η«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΕ» («I. KAMMENOS S.A.»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγησιλάου αρ. 11 & Δεληγιώργη αρ. 9, ενώ τρίτος εμπράγματος οφειλέτης είναι ο Παναγιώτης Καμμένος του Ηλία και της Πολυτίμης, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 196 και Χαροκόπου αρ. 2. Πρόκειται για την διεύθυνση του εν λόγω κτιρίου που θα βγει στο σφυρί.

Τι εκπλειστηριάζεται

Με βάση το έγγραφο σε πλειστηριασμό πρόκειται να βγουν:

  • Η υπό στοιχεία «Αίθουσα ένα (1)» οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α’) πάνω από το ισόγειο ορόφου με επιφάνεια 92 τ.μ. και τιμή εκκίνησης 98.000 ευρώ.
  • Η υπό στοιχεία «Αίθουσα δύο (2)» οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας 147 τ.μ. και τιμή εκκίνησης 178.000 ευρώ.
  • Η υπό στοιχεία «Αίθουσα τρία (3)» οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α’) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 93 τ.μ. και τιμή εκκίνησης 115.000 ευρώ.
  • Η υπό στοιχεία «Αίθουσα τέσσερα (4)» οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας 105 τ.μ. και τιμή εκκίνησης 137.000 ευρώ
  • Η υπό στοιχεία «Αίθουσα πέντε (5)» οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας 110 τ.μ. και τιμή εκκίνησης 128.000 ευρώ
  • Η υπό στοιχεία «Αίθουσα έξι (6)» οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας 138 τ.μ. και τιμή εκκίνησης 161.000 ευρώ
  • Η υπό στοιχεία «Αίθουσα επτά (7)» οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας 140 τ.μ. και τιμή εκκίνησης 163.000 ευρώ
  • Η υπό στοιχεία «Αίθουσα οκτώ (8)» οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας 101 τ.μ. και τιμή εκκίνησης 107.000 ευρώ
  • Η υπό στοιχεία «Αίθουσα εννέα (9)» οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α’) πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας 141 τ.μ. και τιμή εκκίνησης 147.000 ευρώ.

Έτσι συνολικά η τιμή πρώτης προσφοράς διαμορφώνεται σε 1.234.000 ευρώ.

Οι 9 παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στον καθ’ ου η εκτέλεση Παναγιώτη Καμμένο του Ηλία και της Πολυτίμης, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 9219/09-02-2022 δήλωσης αποδοχής κληρονομίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αντικειμενικών αξιών (e-axies) το ακίνητο βρίσκεται περικλείεται από την λεωφ. Συγγρού και τις οδούς Χαροκόπου, Δοϊράνης και Ατθιδών. Εντός του οικοπέδου έχει ανεγερθεί πολυώροφο επαγγελματικό κτήριο, με ισόγεια καταστήματα προς τη Λεωφ. Συγγρού και αίθουσες γραφείων στους ορόφους.

Όπως διαπιστώθηκε, κατά την εξωτερική αυτοψία στο ακίνητο, το επίπεδο του ισογείου προς τη Λεωφ. Συγγρού, λόγω της κατηφορικής κλίσης του εδάφους, είναι επίπεδο ημιωρόφου από την οδό Χαροκόπου. Επίσης κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι γίνονται εργασίες ανακαίνισης στο επίπεδο του ισογείου από τη Λεωφ. Συγγρού καθώς και εργασίες αλλαγής πλακών πεζοδρομίου στην πρασιά. Οι όροφοι γραφείων φαίνεται ότι λειτουργούν κανονικά.

Το ακίνητο εκτιμάται ότι κατασκευάστηκε περί το έτος 1970 και η εξωτερική του εμφάνιση είναι μέτρια.

Τα βάρη του ακινήτου

Το ακίνητο έχει προσημειωθεί για οφειλή συνολικού ύψους 500.000 ευρώ, κατά Ηλία Καμμένου του Παναγιώτη και της Αθηνάς και υπέρ της Εθνικής Τράπεζας. Επίσης έχει γίνει αναγκαστική κατάσχεση, για 500.000 ευρώ κατά Παναγιώτη Καμμένου του Ηλία και της Πολύτιμης και υπέρ «FRONTIER ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (για λογαριασμό της οποίας λειτουργεί η doValue Greece).

Πηγή: OT.GR