Επιχειρηματίες και τραπεζίτες στο Βερολίνο – Τι είπαν για επενδύσεις – μεταρρυθμίσεις

Κατά τη διάρκεια των τριών κεντρικών πάνελ του Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ στο Βερολίνο

Κατά τη διάρκεια των τριών κεντρικών πάνελ του Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ στο Βερολίνο για τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, την ενεργειακή μετάβαση και την καινοτομία ως παράμετρο στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης, κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών ανέφεραν μεταξύ άλλων τα εξής:

Dr. Rolf Martin Schmitz, CEO RWE SA

Η RWE υποστηρίζει πλήρως τη φιλοδοξία της Ευρώπης να εξασφαλίσει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2050.

Η προσαρμογή της παραγωγής και της χρήσης ενέργειας στην κατεύθυνση μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα αποτελεί ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δημιουργήσουν ελκυστικές συνθήκες για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και άλλες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Πρέπει να ενορχηστρώσουν τη σταδιακή εξάλειψη της τεχνολογίας ορυκτών με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο που να διατηρεί την οικονομική ανταγωνιστικότητα.

Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και CEΟ της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ καλείται να εφαρμόσει ένα νέο ενεργειακό σχέδιο για το κλίμα. Η στρατηγική της στοχεύει στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δομών της, όπως και στην επανατοποθέτησή της στην αγορά, έχοντας στο επίκεντρο τον πελάτη μέσα από νέα προϊόντα.

Στις στρατηγικές στοχεύσεις της εταιρίας περιλαμβάνεται και το e-mobility, όπου η ΔΕΗ δρομολογεί σημαντικές επενδύσεις.

Θα στρέψουμε τη ΔΕΗ στις ράγες του ενεργειακού μετασχηματισμού, ώστε ως εταιρία να αποτελέσει έναν από τους πρωταγωνιστές της νέας αυτής εποχής.

Η συνεργασία με την RWE αφορά στο πεδίο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, στην απολιγνιτοποίηση και σε συνέργειες για κοινές επενδύσεις στις ΑΠΕ.

Γιώργος Περιστέρης, Πρόεδρος και CEO, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Group, Πρόεδρος TERNA ENERGY

Το πλάνο περί ενεργειακού μετασχηματισμού της χώρας θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία θαλάσσιων αιολικών πάρκων, την αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας, όπως και την οργάνωση κεντρικών σταθμών αποθήκευσης.
Για να υπάρξουν οφέλη μέσω της απολιγνιτοποίησης της ελληνικής οικονομίας, η χώρα υποχρεούται να επενδύσει σε δομές, οι οποίες δεν θα βασίζονται στη διακίνηση εισαγόμενων καυσίμων όπως το φυσικό αέριο, αλλά σε εγχώριες ενεργειακές πηγές προστιθέμενης αξίας.
Χρήστος Μεγάλου, CEO, Τράπεζα Πειραιώς

Tο δημοσιονομικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά

Oι συνεχιζόμενες σταθερές δημοσιονομικές επιδόσεις αλλά και η κυβερνητική ατζέντα υπέρ μιας αναπτυξιακής πολιτικής έχουν επηρεάσει θετικά το οικονομικό κλίμα

Oι πρόδρομοι δείκτες εμπιστοσύνης της ελληνικής οικονομίας προσεγγίζουν επίπεδα προ κρίσης

Oι βελτιούμενες προοπτικές για την ελληνική οικονομία οδήγησαν στη σταδιακή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας

H ανεργία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας

H αγορά ακινήτων καταγράφει θετικά σημάδια ανάκαμψης, ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις επιστρέφουν στην ελληνική οικονομία

O ρυθμός πιστωτικής επέκτασης από το τραπεζικό σύστημα προς τις ελληνικές επιχειρήσεις έχει γυρίσει θετικός και αναμένεται να επιταχυνθεί το επόμενο διάστημα

Tαυτόχρονα, σημειώνονται αλλαγές εξαιρετικά σημαντικές, διότι αντικατοπτρίζουν έναν ουσιαστικό επαναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι πρόσφατες αποφάσεις μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, όπως η Pfizer και η Cisco να δημιουργήσουν ερευνητικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, η απόφαση της Amazon να αναπτύξει cloud computing facility και η απόφαση της Ernst & Young να δημιουργήσει ένα κέντρο τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερα σημαντικές κινήσεις αναμένονται και από αυτοκινητοβιομηχανίες π.χ. Volkswagen, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο επενδύσεων στην Ελλάδα αλλά και τρόπων αξιοποίησης των άρτια καταρτισμένων επιστημόνων της

H Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού επικεντρώνεται σε όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες για ανάκαμψη. Διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας το «παρών» με τη συμμετοχή μας σε όλες τις μεγάλες συμφωνίες όπως είναι η ιδιωτικοποίηση των 12 περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς και το φιλόδοξο έργο ανάπτυξης του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό
Είμαστε έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε έργα δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και μια σειρά νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με βάση και την πανευρωπαϊκή ατζέντα Green Deal

Επίσης, νέες επενδύσεις σε γεωργικό εξοπλισμό, σε logistics και υλικοτεχνική υποστήριξη, σε τομείς ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων, αλλά και αναβάθμιση λιμανιών και λοιπών υποδομών

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2020 παραμένουν θετικές, καθώς η ανάκαμψη αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική της με βασικούς άξονες τις επιχειρηματικές επενδύσεις, τις εξαγωγές και την ιδιωτική κατανάλωση της και όλα αυτά παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που προέρχεται κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον.

Το 2020 θα αποτελέσει έτος-ορόσημο για την περαιτέρω σύσφιξη των ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων και την προσέλκυση πρόσθετων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Φωκίων Καρραβίας, CEO, Eurobank SA

Η Ελλάδα προσφέρει ευκαιρίες επενδύσεων στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις ΑΠΕ, στις υποδομές και στις υποδομές αερίου (συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ) που περιλαμβάνουν και αγωγούς αξίας άνω των 2δισ. ευρώ.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές πρόκειται να αλλάξουν σε βάθος χρόνο τη σημερινή εικόνα των ΑΠΕ και της αγοράς εφοδιασμού.

Η χώρα σήμερα παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από τον λιγνίτη, ωστόσο υλοποείται πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης, που θα ολοκληρωθεί το 2028. Η εφαρμογή του επιβάλλει ταχείες, μαζικές επενδύσεις σε φυσικό αέριο και ΑΠΕ, που αποτελούν «παράθυρο» ευκαιρίας για άμεσες ξένες επενδύσεις.

Η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση του πολιτικού κινδύνου και η μείωση του κόστους χρηματοδότησης αποτελούν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αφήσει πίσω τη μακρά περίοδο ύφεσης.

Μάριος Ψάλτης, CEO, PwC Greece

«Η μετάβαση της χώρας στη νέα εποχή απαιτεί τον εναρμονισμό με τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ένα μέλλον όπου η βιωσιμότητα και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν τους βασικούς φορείς ανάπτυξης. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, στο πλαίσιο και του Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η στροφή της ελληνικής οικονομίας προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και η υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται στο Green Deal δεν επηρεάζουν μονάχα τον τομέα ενέργειας αλλά ένα σύνολο κλάδων δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας και προσέλκυσης επενδύσεων. Πρωτοβουλίες όπως το Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ προσφέρουν τη δυνατότητα διαλόγου, υποστηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ Ελληνικών και Γερμανικών επιχειρήσεων για κοινές επενδύσεις».

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk