• Αναζήτηση

Πάνω από 1,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο των ΕΛΠΕ

Ο αρχικός στόχος των 400 εκατ. ευρώ ξεπεράστηκε καθιστώντας ορόσημο για τον όμιλο την έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 2% και τιμή διάθεσης 99,41. Όπως ανακοίνωσε η HELLENICPETROLEUM FINANCE PLC (θυγατρική των ΕΛΠΕ), οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η συνολική ζήτηση για το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το 1.4 δισ. ευρώ, με τις προσφορές από νέους επενδυτές να υπερκαλύπτουν το επιπλέον ζητούμενο ποσό, πέραν της προσφοράς εξαγοράς, σχεδόν πέντε φορές, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της απόδοσης σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση και την αύξηση του ύψους της Έκδοσης κατά 25% (από 400 εκατ. ευρώ σε 500 εκατ). Σημαντικό μέρος της ζήτησης (περίπου 240 εκατ.) προήλθε από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών εκδόσεως της HPF, λήξης Οκτωβρίου 2021, με επιτόκιο 4,875% και την εγγύηση της εταιρείας που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς, η οποία υποβλήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 27 Σεπτεμβρίου 2019   αναδεικνύοντας τη στήριξη από υφιστάμενους ομολογιούχους.

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Πρόκειται για μια συναλλαγή ορόσημο για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια και την πρώτη unrated διεθνή έκδοση Ελληνικής εταιρείας για το 2019, αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης και για την Ελληνική οικονομία. Με επιτόκιο 2% και απόδοση 2.125%, η συναλλαγή αυτή έχει σχεδόν 3% χαμηλότερο κόστος από τα αποσυρθέντα ευρωομόλογα λήξης 2017, επιτυγχάνοντας πέρα από βελτίωση του προφίλ ισολογισμού του Ομίλου, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους από το 2020. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το 50% της νέας ζήτησης.»

Τα κεφάλαια της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του εκδότη,για την εξαγορά των ομολογιών λήξης 2021, για την αποπληρωμή άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων ΕΛΠΕ και για άλλους εταιρικούς σκοπούς.

Η έκδοση, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου, ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του, μειώνοντας το ετήσιο κόστος χρηματοδότησης κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ και επεκτείνοντας τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του ενώ αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού αναπτυξιακού του σχεδίου.

Η εκκαθάριση τόσο της έκδοσης όσο και της πρότασης εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 4 Οκτωβρίου 2019.

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk