Υπουργείο Υγείας: Τρία άτομα στο νοσοκομείο από τον σεισμό

Τρία άτομα παραμένουν στα νοσοκομεία μετά τον σεισμό της Παρασκευής στην Αττική. 

ÖèïñÝò ðñïêëÞèçêáí óå ðáëéÜ êôÞñéá ôçò ÁèÞíáò ìåôÜ ôïí óåéóìü ôùí 5,1R ôçò 19çò Éïõëßïõ. Ïé êÜôïéêïé ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò èá ðñÝðåé íá áêïëïõèïýí ôéò ïäçãßåò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò, ôïõ Ï.Á.Ó.Ð. êáé ôùí Üëëùí áñìüäéùí öïñÝùí. Èá ðñÝðåé íá áðïöåýãïõí ôçí ðáñáìïíÞ êáé äéÝëåõóç ðëçóßïí åôïéìüññïðùí êáé åãêáôáëåëåéììÝíùí êôçñßùí, ÓÜââáôï 20 Éïõëßïõ 2019. (EUROKINISSI/ ËÕÄÉÁ ÓÉÙÑÇ)

Τρία άτομα παραμένουν στα νοσοκομεία μετά τον σεισμό της Παρασκευής στην Αττική.

Στο Αγλαΐα Κυριακού βρίσκεται ένα παιδί για προληπτικούς λόγους και στο ΚΑΤ δύο γυναίκες με κατάγματα οι οποίες πρόκειται να χειρουργηθούν.

Αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση που δίνει το υπουργείο Υγείας με ανάρτηση στο λογαριασμό του στο twitter επισημαίνοντας παράλληλα ότι όλα τα νοσοκομεία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Το Tweet του υπουργείου Υγείας

«Ενημέρωση για τους τραυματίες:

-Ένα παιδί παραμένει προληπτικά στο Αγλαΐα Κυριακού.

-Δύο γυναίκες παραμένουν στο ΚΑΤ για να χειρουργηθούν, για αμφισφύριο κάταγμα & για κάταγμα αστράγαλου, αντίστοιχα.

Όλα τα νοσοκομεία συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk