• Αναζήτηση
 • Στην Αθήνα για την προώθηση της περιφερειακής πολιτικής η Κορίνα Κρέτσου

  Η Επίτροπος Κορίνα Κρέτσου θα συναντηθεί με τον υπουργό Υποδομών, Χρήστο Σπίρτζη και τον υπουργό Οικονομίας Γιάννη Δραγασάκη, καθώς και με τον υφυπουργό Στάθη Γιαννακίδη

  ÓõíÜíôçóç ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò, ÁíÜðôõîçò êáé Ôïõñéóìïý, Ãéþñãïõ ÓôáèÜêç êáé ôïõ õöõðïõñãïý ãéá èÝìáôá ÅÓÐÁ ÁëÝîç ×áñßôóç ìå ôçí Åðßôñïðï ãéá ôçí ÐåñéöåñåéáêÞ ÐïëéôéêÞ ôçò Å.Å. Êïñßíá ÊñÝôóïõ ôçí ÄåõôÝñá 5 Ïêôùâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

  Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου «να συζητήσει τρόπους με τους οποίους η πολιτική συνοχής μπορεί να στηρίξει περαιτέρω την ελληνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα».

  Στο πλαίσιο αυτών των επιδιώξεων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συναντάται σήμερα, Πέμπτη με τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη και αύριο με τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη, καθώς και με τον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη.

  Την Κυριακή, η κ. Κρέτσου θα συμμετάσχει σε διάλογο με τους πολίτες για το μέλλον της Ευρώπης στην Ολυμπία, μαζί με τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρη Αβραμόπουλο.

  Πολιτική
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Γύρω από 10 τραπέζια… Το γλυπτό της Yinka Snonibare παριστάνει ένα μικρό κορίτσι το οποίο έχει φτερά στους ώμους. Ενα έργο τέχνης με... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk