• Αναζήτηση
 • Ακύρωσε το ηλικιακό όριο εισόδου στο επάγγελμα των συμβολαιογράφων το ΣτΕ

  Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων ήταν ότι η θέσπιση ανωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφαλείας των συναλλαγών

  Αντίθετο στην ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική νομοθεσία είναι το ηλικιακό όριο εισόδου στο επάγγελμα των συμβολαιογράφων (42ο έτος της ηλικίας), σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει της οποίας δικαιώθηκε 43χρονη υποψήφια συμβολαιογράφος.

  Αφορμή για την προσφυγή, στάθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού τον Φεβρουάριο του 2016 απο το υπουργείο Δικαιοσύνης, για την πλήρωση κενών θέσεων συμβολαιογράφων, ορίζοντας το 42ο έτος της ηλικίας ως ανώτατο όριο συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2830/2000.

  Η 43χρονη υποψήφια, αρχικώς, «κόπηκε» λόγω ηλικίας από τριμελή οργανωτική επιτροπή του Εφετείου Αθηνών, εν συνεχεία όμως, με προσωρινή διαταγή του ΣτΕ, της επετράπη να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

  Η ίδια περιελήφθη στον πίνακα επιτυχόντων, τοποθετήθηκε στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χανίων, πλην όμως ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης ουδέποτε υπέγραψε την πράξη διορισμού της. Η προσφεύγουσα στήριξε την προσφυγή της σε κοινοτική οδηγία ( 2000/78/ΕΚ ), ενσωματωμένης στην ελληνική νομοθεσία, που αφορά τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου ως προς την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.

  Το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ, στην υπ΄ αριθμ. 2421/2018 απόφασή του (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Σκαλτσούνης), επισημαίνει ότι «η απαγόρευση των διακρίσεων ως προς την ηλικία της εν λόγω οδηγίας τυγχάνει εφαρμογής σε όλα τα πρόσωπα στο σύνολο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» και μάλιστα στην περίπτωση του δημοσίου τομέα, «ανεξάρτητα από την ιδιότητα την οποία ενεργεί το Δημόσιο, δηλαδή ως εργοδότης ή δημόσια αρχή».

  Συνεπώς, τονίζεται στην απόφαση, «η επίμαχη οδηγία εφαρμόζεται και στους συμβολαιογράφους», αλλά και δεν αποτελεί θεμιτό σκοπό κατά την έννοια της οδηγίας η θέσπιση ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στον κλάδο των συμβολαιογράφων.

  Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων ήταν ότι η θέσπιση ανωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφαλείας των συναλλαγών.

  Κοινωνία