Αναβλήθηκε η σημερινή εκδίκαση της αίτησης της Τράπεζας Πειραιώς για την υπαγωγή της Axon Holdings σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της Axon προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για να ενημερωθούν οι δικηγόροι που προσλήφθηκαν πρόσφατα για να χειριστούν την υπόθεση.
H συζήτηση της αίτησης ορίστηκε για τις 4 Μαΐου. Η Τράπεζα Πειραιώς όμως ζήτησε και πέτυχε έκδοση προσωρινής διαταγή απαγόρευσης πώλησης περιουσιακών στοιχείων της Axοn. Βασικό περιουσιακό στοιχεία της Axon είναι το 47,62% της Euromedica, ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους υγείας με κλινικές και διαγνωστικά κέντρα σε όλη την χώρα.