• Αναζήτηση
 • Οι ΑΝΕΛ ζητούν να μην απαλλάσσονται μέλη κυβέρνησης από δωροληψία

  Πρόταση νόμου ώστε τα μέλη της κυβέρνησης να μην απαλλάσσονται από την κατηγορία της δωροληψίας και να

  Πρόταση νόμου ώστε τα μέλη της κυβέρνησης να μην απαλλάσσονται από την κατηγορία της δωροληψίας και να υπάγονται στην τακτική δικαιοσύνη, όπως ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες, κατέθεσαν οι ΑΝΕΛ.

  Ειδικότερα η τροποποίηση έχει ως εξής: «Το έγκλημα της δωροληψίας του άρθρου 235 του Π.Κ. τελούμενο από μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό δεν συγκαταλέγεται σ’ εκείνα που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους». Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των ΑΝΕΛ πάγια θέση τους είναι η κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ποινικής ευθύνης υπουργών και υφυπουργών για ποινικά αδικήματα που έχουν τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να λογοδοτούν όπως όλοι οι πολίτες στα κοινά δικαστήρια, χωρίς καμία ανάμιξη της Βουλής. 

  Το κείμενο της πρότασης νόμου έχει ως εξής:

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

  Τροποποίηση του ν.3126/2003 ( ΦΕΚ 66/Α/19.3.2003)

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Καθώς η  παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Νόμου 3126/2003 (ΦΕΚ 66/Α/19.3.2003) περί της ποινικής ευθύνης των Υπουργών ορίζει τα εξής :

  «1. πλημμελήματα ή κακουργήματα, που τελούνται από Υπουργό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού από το κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος Ειδικό Δικαστήριο, ακόμη και αν ο Υπουργός έχει παύσει να έχει την ιδιότητα αυτή.»

  Προτείνεται τα μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί αυτής να μην απαλλάσσονται από την κατηγορία της δωροληψίας και να υπάγονται στην τακτική Δικαιοσύνη.

  ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

  Στην παράγραφο 1 του αρθ. 1 του ν.3126/2003 (ΦΕΚ 66/Α/19.3.2003) προστίθεται εδάφιο:

  «Το έγκλημα της δωροληψίας του άρθρου 235 Π.Κ. τελούμενο από μέλος

  της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό δεν συγκαταλέγεται σ΄ κείνα που ανάγονται  στην άσκηση των καθηκόντων του.»

  Πολιτική
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk