• Αναζήτηση
 • Σύμμαχος ο χρόνος όταν αποταμιεύουμε σταθερά κάθε μήνα

  Η αποταμίευση αποτελεί διαχρονική και σταθερή αξία στις συνήθειες και στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και σημείο αναφοράς για την ευρωστία και την ανάπτυξη της οικονομίας.

  Σύμμαχος ο χρόνος όταν αποταμιεύουμε σταθερά κάθε μήνα | tovima.gr
  Η αποταμίευση αποτελεί διαχρονική και σταθερή αξία στις συνήθειες και στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και σημείο αναφοράς για την ευρωστία και την ανάπτυξη της οικονομίας.
  Στη χώρα μας, οι οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών αποδεδειγμένα περιόρισαν τις αποταμιευτικές συνήθειες των Ελλήνων. Η ανεργία, η αύξηση της φορολογίας, η μείωση μισθών και συντάξεων αφενός δυσκόλεψαν σημαντικά τα νοικοκυριά να αποταμιεύουν συστηματικά, αφετέρου συρρίκνωσαν τα υφιστάμενα αποταμιευτικά κεφάλαια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη μέρους των καθημερινών αναγκών.
  Καθώς σήμερα η ανάγκη για οικονομική ασφάλεια κυριαρχεί, η κατανάλωση πλέον πραγματοποιείται βάσει σωστότερου προγραμματισμού σε σχέση με το παρελθόν και η κοινωνία αναγνωρίζει και πάλι τη σημασία και τα οφέλη της αποταμιεύσεως ως προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο.
  Αποταμιεύοντας ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα, ο χρόνος γίνεται σύμμαχος για το μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, σημαντική είναι η έγκαιρη και συστηματική αποταμίευση, η οποία αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μας.
  Η Alpha Bank, θέλοντας να αναδείξει την αξία της αποταμιεύσεως, ανταποκρίνεται και αξιοποιεί τη διαμορφούμενη τάση, προσφέροντας ολοκληρωμένα αποταμιευτικά προγράμματα που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των πελατών της.
  Ειδικότερα για τους νέους, η Alpha Bank δημιούργησε τη σειρά ALPHA 1|2|3, προκειμένου να διευκολύνει τους γονείς να προσφέρουν στα παιδιά τους, από την ημέρα που γεννιούνται, ένα πιο σίγουρο οικονομικά μέλλον, καθώς και εφόδια για το νέο ξεκίνημά τους. Περιλαμβάνει τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που εξελίσσονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών, των εφήβων, των νέων και της οικογένειάς τους σε κάθε στάδιο της ζωής τους.
  Παράλληλα, η τράπεζα διαθέτει μια ολοκληρωμένη παλέτα ασφαλιστικών προϊόντων δημιουργίας κεφαλαίου μέσω τακτικών καταβολών, προσαρμοσμένων στις οικονομικές δυνατότητες του καθενός μας, με σκοπό να καλύψει μελλοντικά ατομικά ή οικογενειακά σχέδια και ανάγκες. Συγκεκριμένα, διαθέτει το πρόγραμμα Alpha Σχέδιο Ζωής, εγγυημένης αποδόσεως και με εγγύηση κεφαλαίου στη λήξη του. Επίσης, το πρόγραμμα Alpha Εξέλιξη, συνδεδεμένο με επιλεγμένα Αμοιβαία Κεφάλαια της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ καθώς και με ασφαλιστική κάλυψη στην περίπτωση απώλειας ζωής ή ανικανότητας.
  Τέλος, στην κατηγορία αξιοποιήσεως κεφαλαίου διατίθεται το Alpha Προοπτική, ένα ευέλικτο πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονται διαχρονικά, εξασφαλίζοντας ένα εγγυημένο κεφάλαιο για την εκπλήρωση ενός μελλοντικού στόχου ή ένα ισόβιο πρόσθετο εισόδημα κατά την περίοδο της συνταξιοδοτήσεως.  
  Προκείμενου να ενισχύσει περαιτέρω τις διαθέσιμες προτάσεις για αποταμίευση, η Alpha Bank σχεδιάζει για το 2018 και μια νέα σειρά προϊόντων με καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των νοικοκυριών.
  Ο κ. Γιάννος Ιωαννίδης είναι διευθυντής Καταθετικών και Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων της Alpha Bank.
  Γνώμες