• Αναζήτηση
 • Υδρογονάνθρακες: Προτεραιότητα στον τομέα της ασφάλειας

  Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων (offshore safety) αναπτύσσει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων (offshore safety) αναπτύσσει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).
  Η εταιρεία, ως ο αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα, καταρτίζει το ετήσιο σχέδιο για το 2018, που αφορά στην εποπτεία μεγάλων κινδύνων στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων.
  Οι σχετικές πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΥ τον Ιανουάριο του 2018. Η εταιρεία θα δημοσιεύσει την πολιτική της αναφορικά με τη διενέργεια επιθεωρήσεων στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Επίσης, στο πλαίσιο της υιοθέτησης διεθνών πρακτικών, εντός των επόμενων εβδομάδων θα δημοσιεύσει ερμηνευτικό έγγραφο αναφορικά με την έννοια και τις προεκτάσεις του ALARP (As Low As Reasonably Practicable), έννοια η οποία περιλαμβάνεται στην αγγλική Offshore πρακτική και χρησιμοποιείται ευρέως στην πετρελαϊκή βιομηχανία, προσδιορίζει, δε, με σαφήνεια την έννοια του «ανεκτού» όσον αφορά στο επίπεδο διακινδύνευσης, η οποία ορίζεται στο Ν.4409/2016.
  Είναι αξιοσημείωτο ότι η εταιρεία εξασφάλισε την υποστήριξη από το JOINT RESEARCH CENTRE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμβολή του συνίσταται στη συνεργασία της ΕΔΕΥ με ομάδα εμπειρογνωμόνων του ευρωπαϊκού ερευνητικού κέντρου με στόχο την ορθότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Offshore Οδηγίας και την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας.
  Επιπλέον, η εταιρεία μελετά το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων των σχετιζόμενων με τον παροπλισμό των υπεράκτιων εγκαταστάσεων εξόρυξης υδρογονανθράκων, δεδομένης αφενός της ύπαρξης εγκαταστάσεων παραγωγής στην περιοχή του Πρίνου και αφετέρου ενόψει των γεωτρήσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις παραχωρήσεις του Πατραϊκού και του Block 2.
  Γι΄ αυτό η ΕΔΕΥ έχει ήδη ξεκινήσει τον καθορισμό του πλαισίου εποπτείας των εγκαταστάσεων και των γεωτρητικών σκαφών.  
  Κοινωνία