• Αναζήτηση
 • Εξαιρέσεις και στα ευρωπαϊκά δίκτυα για ευπαθείς ομάθες πρότεινε ο Χ. Σπίρτζης

  Εξαιρέσεις για ευπαθείς ομάδες ως προς τα τέλη χρήσης οδικού δικτύου και τη χρήση της Ευρωβινιέτας, καθώς και περιορισμό του καμποτάζ στις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη, πρότεινε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Εξαιρέσεις για ευπαθείς ομάδες ως προς τα τέλη χρήσης οδικού δικτύου και τη χρήση της Ευρωβινιέτας, καθώς και περιορισμό του καμποτάζ στις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη, πρότεινε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
  Συγκεκριμένα, στην κατεύθυνση προς την οποία κινείται και στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, με πρόσφατο παράδειγμα την εξαίρεση ανέργων και κατοίκων των όμορων περιοχών της Εγνατίας Οδού, δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις για συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως ΑμεΑ και μακροχρόνια άνεργοι. Επίσης, ζήτησε εξαίρεση για τους κατοίκους των παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών, για τις μεταφορές των μαθητών στα σχολεία τους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές και για τις περιοχές στις οποίες δεν υφίστανται εναλλακτικά ασφαλή δίκτυα.
  Επίσης, πρότεινε συνδυασμό των συστημάτων χρέωσης βάσει χιλιομετρικής απόστασης και χρονοχρέωσης, για την εκπλήρωση των στόχων της βιώσιμης χρηματοδότησης των υποδομών και της μείωσης των εκπομπών και της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Όπως είπε, το πρώτο σύστημα αξιοποιείται για τη συντήρηση και τη λειτουργία των υποδομών και το δεύτερο για την απόσβεση του κόστους κατασκευής και των απαλλοτριώσεων, καθώς και για την επέκταση των δικτύων.
  Ως προς τη διαλειτουργικότητα, ο κ. Σπίρτζης επισήμανε την ανάγκη επίλυσης των ζητημάτων που σχετίζονται με την απευθείας επικοινωνία μεταξύ των ιδιωτών παρόχων με τις Δημόσιες Υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. για την αναγκαστική είσπραξη των ποσών των διοδίων, καθώς και των ποσών που αντιστοιχούν στις παραβάσεις. Ακόμη, πρότεινε τη δημιουργία σε κάθε χώρα κέντρου που θα συλλέγει τα εν λόγω ποσά, ώστε να παρέχεται το δικαίωμα στο πολίτη-φερόμενο «παραβάτη», τόσο να ελέγξει την ορθότητα της επιβαλλόμενης παράβασης, όσο και να αμφισβητήσει την επιβολή του προστίμου.
  Στο πλαίσιο των συζητήσεων επί των εκθέσεων προόδου για τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την πρώτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα  («Οδικό Πακέτο»), ο Υπουργός τόνισε ότι, αν θέλουμε μια ευρωπαϊκή αγορά που να λειτουργεί σωστά,  θα  πρέπει να συμπεριλάβουμε στον διάλογο και τους όρους του δίκαιου ανταγωνισμού. Ανάμεσα σε αυτούς, περιλαμβάνονται η φορολόγηση, το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων, οι ασφαλιστικές εισφορές και τα υπόλοιπα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο.
  Σε αυτή τη βάση, πρότεινε να περιοριστούν οι οδικές ενδομεταφορές (cabotage) σε συγκεκριμένο αριθμό ανά  συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναφοράς, που θα αποφασιστεί στο Συμβούλιο, πάντα σε συνέχεια διεθνούς μεταφοράς. Ως μέτρο για την καταπολέμηση του συστηματικού cabotage πρότεινε την περίοδο αναμονής (cooling off period) μεταξύ δύο ενδομεταφορών.
  Σχετικά με τις ρυθμίσεις για την απόσπαση των εργαζομένων, ο κ. Σπίρτζης εξέφρασε την ανησυχία του γιατί η νομική ασάφεια που υπήρχε στον κλάδο τα τελευταία χρόνια θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι τη θέση σε ισχύ της νέας τομεακής ρύθμισης, ενώ ζήτησε την υπαγωγή των ενδομεταφορών  από την πρώτη ημέρα εισόδου στην χώρα υποδοχής.
  Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε τον Μάιο του 2016 πρόταση ψηφίσματος, σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό που απορρέει από το καθεστώς των χερσαίων ενδομεταφορών (καμποτάζ). Ειδικότερα, κάλεσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταργήσουν την οδηγία «απόσπαση» και το καθεστώς των ενδομεταφορών ή τουλάχιστον να μεριμνήσουν, ώστε οι δραστηριότητες των ενδομεταφορών και οι αποσπάσεις εργαζομένων να πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους μισθολογικούς όρους της χώρας στην οποία διεξάγονται και να καταβάλλονται οι κοινωνικές εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της εν λόγω χώρας.
  Κοινωνία