• Αναζήτηση
 • Στην τελική ευθεία για τις τηλεοπτικές άδειες

  Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την περασμένη Δευτέρα της προκήρυξης δημοπρασίας για τη χορήγηση επτά τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα άρχισε ουσιαστικά η αντίστροφή μέτρηση για τη δεύτερη απόπειρα της κυβέρνησης για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών στη χώρα μας.

  Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την περασμένη Δευτέρα της προκήρυξης δημοπρασίας για τη χορήγηση επτά τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα άρχισε ουσιαστικά η αντίστροφή μέτρηση για τη δεύτερη απόπειρα της κυβέρνησης για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών στη χώρα μας. Η πρώτη είχε καταλήξει στο γνωστό «φιάσκο» όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τον διαγωνισμό με το σκεπτικό ότι ήταν αντισυνταγματική η μεταφορά των αρμοδιοτήτων για τη διενέργεια της δημοπρασίας από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στον υπουργό Επικρατείας.
  «Μπαίνουν κανόνες στο τηλεοπτικό τοπίο, κανόνες στην πολιτική ζωή του τόπου, κανόνες στην ποιότητα του τηλεοπτικού προγράμματος, κανόνες στις εργασιακές σχέσεις. Το 2018 θα ξημερώσει μια νέα μέρα στα τηλεοπτικά πράγματα της χώρας» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κ. Ν. Παππάς αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης. Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η δημοσίευση της προκήρυξης «αποτελεί το καθοριστικό βήμα για την παύση του άναρχου καθεστώτος εντός του οποίου λειτουργούν τα κανάλια για σχεδόν τρεις δεκαετίες».
  Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ήδη κατατεθεί προσφυγές στο ΣτΕ από την ΕΙΤΗΣΕΕ και τους σταθμούς Σκάι, Star, Αlpha και ΑΝΤ1 επί μιας σειράς αποφάσεων του ΕΣΡ που ανάμεσα στα άλλα αφορούν και το τίμημα των αδειών. Πάντως στελέχη του Συμβουλίου εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι οι προσφυγές αυτές δεν θα έχουν αρνητική συνέπεια στην ομαλή έκβαση της διαδικασίας αδειοδότησης.
  Αντικείμενο της προκήρυξης είναι ο ακριβής καθορισμός για τη διαδικασία χορήγησης μέσω δημοπρασίας «επτά αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου».

  Αδειες για 10 χρόνια

  Η διάρκεια ισχύος των αδειών θα είναι δεκαετής από την ημερομηνία έκδοσης. Το πρόγραμμα των καναλιών θα μεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (high definition) για όλη τη χρονική ισχύ της άδειας και ταυτόχρονα σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) μέχρι τις 31.12.2021. Δεν θα προκηρυχθούν επιπλέον άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για όλη τη χρονική ισχύ των αδειών που θα χορηγηθούν. Θα προκηρυχθούν ωστόσο, όπως ρητά αναφέρεται στην προκήρυξη, μέσα σε αυτό το διάστημα άλλες κατηγορίες αδειών παρόχων περιεχομένου, ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την εκάστοτε χωρητικότητα του φάσματος. Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της δημοπρασίας κάποιες από τις άδειες παραμείνουν αδιάθετες το ΕΣΡ υποχρεούται να τις επαναπροκηρύξει με την ίδια τιμή εκκίνησης.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φακέλους συμμετοχής έως τις 11 Ιανουαρίου και συμπληρωματικές πληροφορίες έως και δέκα ημέρες μετά. Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση οφείλουν να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 3,5 εκατ. ευρώ με διάρκεια ισχύος 365 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης και παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 30.000 ευρώ.

  Δικαίωμα συμμετοχής

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Ανώνυμες εταιρείες της ημεδαπής ή κράτους-μέλους της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Υπό σύσταση εταιρείες που πληρούν τους ίδιους όρους με τον όρο ότι κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό θα έχει ήδη καταρτιστεί η εταιρική σύμβαση και ότι η διαδικασία σύστασης θα ολοκληρωθεί και θα κατατεθούν στο ΕΣΡ τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός δύο μηνών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, υπό τον όρο ότι τα μέλη τους είναι ανώνυμες εταιρείες. Υπό σύσταση κοινοπραξίες που θα πληρούν τους ανωτέρω όρους. Στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναφέρονται επίσης «τα στοιχεία ταυτότητας των μετόχων της υποψήφιας εταιρείας ή των μελών της υποψήφιας κοινοπραξίας διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου, που κατέχουν ή ελέγχουν ποσοστό άνω του 1% του μετοχικού/εταιρικού της κεφαλαίου».

  Η διαδικασία προεπιλογής

  Η διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων ξεκινά από τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. Στο στάδιο αυτό το ΕΣΡ εξετάζει τις αιτήσεις και μπορεί να καλέσει τους υποψηφίους να υποβάλουν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις εντός 10 ημερών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων το ΕΣΡ συντάσσει προσωρινό κατάλογο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και εκείνων που αποκλείονται από τη διαδικασία. Οι κατάλογοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με συστημένη επιστολή. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των προσωρινών καταλόγων. Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων το ΕΣΡ θα συντάξει τον οριστικό κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία.
  Στην περίπτωση που ο αριθμός των οριστικά προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι μικρότερος από οκτώ (8), κάθε ένας από αυτούς ανακηρύσσεται αυτοδικαίως προσωρινός υπερθεματιστής για τη χορήγηση μιας άδειας στην ορισθείσα τιμή εκκίνησης των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) ευρώ. Στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι 8 ή περισσότεροι θα ακολουθηθεί μια πιο περίπλοκη διαδικασία που θα περιλαμβάνει τη δημοπράτηση κάθε άδειας ξεχωριστά σε δύο φάσεις με πολλαπλούς γύρους πλειοδοσίας.

  Οι οριστικοί υπερθεματιστές

  Μετά τη λήξη της δημοπρασίας και πριν από την ανακοίνωση του οριστικού υπερθεματιστή το Συμβούλιο θα ελέγξει την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσουν για την απόκτηση αδειών οι προσωρινοί υπερθεματιστές. Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών υπερθεματιστών. Στη συνέχεια θα ανακηρυχθούν όλοι οι οριστικοί υπερθεματιστές.
  Το τίμημα θα καταβληθεί σε δέκα ετήσιες ισόποσες δόσεις. Η πρώτη από αυτές θα καταβληθεί εντός 15 ημερών από την ανακήρυξη του οριστικού υπερθεματιστή και οι επόμενες εντός του Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση που κάποιος δεν καταβάλει την πρώτη δόση μέσα σε 15 ημέρες κηρύσσεται έκπτωτος και τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος πλειοδότης. Σε περίπτωση που κάποιος δεν πληρώσει μία από τις ετήσιες δόσεις η άδεια ανακαλείται και επαναπροκηρύσσεται από το ΕΣΡ. Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης οι οριστικοί υπερθεματιστές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου.

  Τα στοιχεία

  • Οι άδειες έχουν διάρκεια 10 χρόνια.
  • Σε αυτό το διάστημα δεν πρόκειται να προκηρυχθούν άλλες άδειες ενημερωτικού χαρακτήρα.
  • Το πρόγραμμα θα εκπέμπεται σε υψηλή ευκρίνεια και ταυτόχρονα σε standard definition έως το 2021.
  • Η τιμή εκκίνησης των αδειών ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ.
  • Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι λιγότεροι από 8 θα πάρουν ο καθένας από μία άδεια στην ανωτέρω τιμή.
  • Στην αντίθετη περίπτωση θα δημοπρατηθεί η κάθε άδεια ξεχωριστά έως ότου βρεθούν 7 υπερθεματιστές που θα έχουν πλειοδοτήσει. Στην περίπτωση που είναι λιγότεροι από επτά και παραμείνουν αδιάθετες άδειες το ΕΣΡ θα τις επαναπροκηρύξει με την ίδια τιμή εκκίνησης.
  • Το τίμημα θα δοθεί σε 10 δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί εντός 15 ημερών από την ανακήρυξη του οριστικού υπερθεματιστή.

  Χρονοδιάγραμμα

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φακέλους συμμετοχής έως τις 11 Ιανουαρίου 2018.
  • Συμπληρωματικές πληροφορίες έως 21 Ιανουαρίου.
  • Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι προεπιλεγέντες.
  • Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις έως 15 ημέρες μετά την ανακοίνωση των προεπιλεγέντων.
  • Το ΕΣΡ εξετάζει τις ενστάσεις εντός 12 ημερών και αποφαίνεται εντός 10 ημερών από την εξέταση.
  • Μετά τις ενστάσεις θα ανακοινωθεί ο κατάλογος των οριστικών προεπιλεγέντων για να πάρουν μέρος στη δημοπρασία.
  • Το ΕΣΡ γνωστοποιεί την ημερομηνία της δημοπρασίας.
  Media
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk