• Αναζήτηση
 • Συνεχίζεται η απεργία των μελών ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών

  Κλειστή εξακολουθεί να είναι η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς συνεχίζεται η απεργία των καθηγητών. Τα Μέλη ΔΕΠ της  Οδοντιατρικής  Σχολής του ΕΚΠΑ που ξεκίνησαν απεργία στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 αποφάσισαν να απέχουν των καθηκόντων τους μέχρι και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου.

  Κλειστή εξακολουθεί να είναι η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς συνεχίζεται η απεργία των καθηγητών. Τα Μέλη ΔΕΠ της  Οδοντιατρικής  Σχολής του ΕΚΠΑ που ξεκίνησαν απεργία στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 αποφάσισαν να απέχουν των καθηκόντων τους μέχρι και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου.

  Το κύριο αίτημα των πανεπιστημιακών οδοντιάτρων είναι η διευθέτηση του ζητήματος που έχει ανακύψει από την υποχρέωσή τους να καταβάλλουν στον ΕΛΚΕ του πανεπιστημίου ένα ποσό από τον τζίρο που έχουν από το ιδιωτικό οδοντιατρείο τους. Με βάση τον τελευταίο νόμο, το ποσό αυτό έχει οριστεί στο 7% επί του τζίρου. Τα Μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής ζητούν να ρυθμιστεί περαίωση των οφειλών στον ΕΛΚΕ από παρακράτηση για εισοδήματα ελευθέρου επαγγέλματος παρελθόντων ετών, για λόγους ισονομίας και ισότητας σε σχέση με τις εταιρείες για τις οποίες έχει ήδη θεσμοθετηθεί, πράγμα που αποτελεί τη μόνη λύση που μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα μέλη ΔΕΠ.

  Παράλληλα, ζητούν την καταβολή της αμοιβής που ορίζει ο νόμος 4485/2017 για την διδασκαλία κλινική και θεωρητική στα Μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής, την οποία μέχρι σήμερα παραχωρούσαν στη Σχολή, καθώς και την καταβολή της αμοιβής που ορίζει το ΠΔ 159/1984  για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες από μέλη ΔΕΠ, την οποία, επίσης, μέχρι σήμερα παραχωρούσαν στη Σχολή.

  Τέλος, τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών ζητούν να κατοχυρωθεί νομοθετικά η καταβολή του κλινικού επιδόματος που ορίζει ο νόμος για όσα μέλη ΔΕΠ παρέχουν κλινικό έργο και ασφαλιστική κάλυψη για την παροχή κλινικού έργου, αλλά και την εφαρμογή του νόμου 4485/2017 (άρθρο 37 παρ. 4. Α) που αναγράφει ότι το 70% των εσόδων των ΠΜΣ πρέπει να χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

  Να σημειωθεί ότι, απευθύνουν έκκληση στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους φορείς για  συνάντηση, με στόχο να ανευρεθεί βιώσιμη λύση στο θέμα των οφειλών παρελθόντων ετών στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ), καθώς, όπως σημειώνουν οι καθηγητές της Σχολής, πρόκειται για ποσά που έχουν ήδη φορολογηθεί.

  Μέχρι σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί δεν έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα των πανεπιστημιακών οδοντιάτρων.

  Κοινωνία