• Αναζήτηση
 • Ποδόσφαιρο κοινωνικής ευθύνης

  «Ενδυναμώνοντας, Περνώντας και Υπερβαίνοντας τα Σύνορα: Το Ποδόσφαιρο στον Κόσμο της Παγκοσμιοποίησης». Ο Ολυμπιακός αλλάζει ατζέντα στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

  «Ενδυναμώνοντας, Περνώντας και Υπερβαίνοντας τα Σύνορα: Το Ποδόσφαιρο στον Κόσμο της Παγκοσμιοποίησης». Ο Ολυμπιακός αλλάζει ατζέντα στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Στην εποχή της οικονομικής ασυδοσίας και του αμοραλιστικού πληθωρισμού ο σύλλογος του Πειραιά πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, διακηρύττει ξανά αξίες που κιτρίνισαν στο χρονοντούλαπο. Η αφειδής προσφορά του στους αδύναμους, θέλει να γίνει κανόνας του ποδοσφαίρου.
  Ο Ολυμπιακός καινολεκτεί ποδοσφαιρικά συνεργαζόμενος ταυτόχρονα με την ακαδημαϊκή παράδοση του κορυφαίου Πανεπιστημίου, του Χάρβαρντ.
  Στόχος του να πάψουν οι μεγάλοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι να στρουθοκαμηλίζουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους αδύνατους της κοινωνίας, στην οποία ασκούν μεγάλη επιρροή.

  «Αυτός είναι ο λόγος που η θεματολογία του συνεδρίου με αγγίζει τόσο βαθιά. Οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι βρίσκονται πλέον ανάμεσα στα ισχυρότερα και με μεγαλύτερη επιρροή ιδρύματα στην κοινωνία μας. Είναι ζωτικής σημασίας να αποδεχθούν την κοινωνική τους ευθύνη απέναντι στις κοινωνίες τους, αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα, προωθώντας συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν τη ζωή των απλών ανθρώπων» τόνισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην ομιλία του στο Μουσείο της Ακρόπολης, με την οποία άνοιξε ουσιαστικά τις εργασίες του 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου, που εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Weatherhead για την Παγκόσμια Ιστορία του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, το οποίο φιλοξένησε ο Ολυμπιακός 4-6 Σεπτεμβρίου.
  Στυλοβάτης ιδεών
  Οι πρωταθλητές Ελλάδας εξελίσσονται σε έναν στυλοβάτη ιδεών, με βασικό πεσσό την Αρχή των Αθηνών. Μία Διακήρυξη 12 σημείων που διατυπώθηκε με οδηγό την κοινωνική ευθύνη και ευθυγραμμιζόμενη με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όπως αυτά διατυπώνονται στον Χάρτη του Αθλητισμού της UNESCO.
  Η Αρχή των Αθηνών, την οποία πρώτος υπέγραψε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αναφέρει τα εξής:
  1. Η παρούσα Διακήρυξη αποτελεί ένα κοινό πρότυπο επιδόσεων για τους συλλόγους, ομάδες και αθλητικές ενώσεις σε όλα τα αθλήματα, με απώτερο στόχο κάθε άτομο και εταιρεία να επιδιώκουν, μέσω της εκπαίδευσης και του παραδείγματος που προσφέρουν, την προώθηση του σεβασμού αυτών των δικαιωμάτων και τη σταδιακή εξασφάλιση της αποτελεσματικής τους αναγνώρισης και τήρησης.
  2. Κάθε ανθρώπινο ον έχει το θεμελιώδες δικαίωμα να αθλείται χωρίς διακρίσεις λόγω εθνικότητας, φύλου, σεξουαλικής προτίμησης, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων απόψεων, ή εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης. Επιπλέον, δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις στη βάση του πολιτικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας ή της επικράτειας στην οποία ανήκει το άτομο. Οι σύλλογοι και οι αθλητικές ενώσεις πρέπει ενεργά να δραστηριοποιούνται κατά και να αρνούνται να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε πρακτικές διακρίσεων σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο.
  3. Η συμμετοχή στον αθλητισμό πρέπει να βασίζεται στις αρχές του υγιούς και ειλικρινούς ανταγωνισμού και του σεβασμού προς όλους τους διαγωνιζόμενους.
  4. Πρέπει να υποστηρίζονται πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή εκτοπισμένων πληθυσμών, ανεξαρτήτως ατομικής κατάστασης (civil status), σε αθλητικές δραστηριότητες.
  5. Ο αθλητισμός για νέους ανθρώπους πρέπει, πρώτα και κυρίαρχα, να αφορά τη συμμετοχή, τη φυσική αγωγή και τη διασκέδαση.
  6. Τα κορίτσια πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση με τα αγόρια στον αθλητισμό και στις αθλητικές ομάδες, ιδίως στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και σε αγώνες και πρωταθλήματα νέων.
  7. Ολοι πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση, χωρίς διακρίσεις, στην αθλητική άσκηση, πόρους και υπηρεσίες, καθώς και στη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες εποπτείας και λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος.
  8. Οι σύλλογοι και οι αθλητικές ενώσεις συμφωνούν να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον αθλητισμό σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή οικονομικά μειονεκτικές περιοχές και, όταν αυτό είναι εφικτό, να συμβάλλουν οικονομικά, με τρόπους που περιλαμβάνουν την προμήθεια με χρησιμοποιημένο αλλά κατάλληλο εξοπλισμό προς χρήση από όσους δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους να συμμετάσχουν στο άθλημα.
  9. Πρέπει να παρέχονται κατάλληλα και ασφαλή μέρη, υποδομές, εξοπλισμός και επιλογές ιματισμού, προκειμένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των συμμετεχόντων στο άθλημα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες που συνδέονται με τις διαφορετικές κουλτούρες, φύλα, ηλικίες και ικανότητες.
  10. Οι αθλητικές υποδομές πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού.
  11. Πρέπει να ανακηρυχθεί μία Παγκόσμια Ημέρα του Δικαιώματος στο Παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας έτσι το δικαίωμα της συμμετοχής στον αθλητισμό ως ένα καθολικό και θεμελιώδες δικαίωμα και με σκοπό την προώθηση των αρχών που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη.
  12. Πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητές και ΜΚΟ, των οποίων το έργο θα συνεπικουρήσει την υλοποίηση αυτών των αρχών.
  Το επόμενο βήμα του Ολυμπιακού είναι η προώθησή της στη FIFA, στην UEFA και στα μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ προκειμένου να τη συνυπογράψουν, βάζοντας τις βάσεις για μία νέα πορεία του αθλητισμού μέσα στην κοινωνία.
  Αλλάζοντας τη στάση της κοινωνίας απέναντι στους πρόσφυγες
  Ο Ολυμπιακός πρωτοπορεί στον τομέα της κοινωνικής δραστηριότητας, γεγονός που τόνισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης: «Από το 2013, ο Ολυμπιακός παραμένει ο μεγαλύτερος μεταξύ αρκετών δωρητών και υποστηρικτών της Εκστρατείας 100% της UNICEF, σώζοντας έτσι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά σε όλον τον πλανήτη μέσω των εμβολιασμών, και εκπαιδεύοντας χιλιάδες εργαζομένους στον τομέα της υγείας. Σε ένα άλλο μέτωπο, όχι πολύ παλιά, αποφάσισα ότι ο σύλλογος θα συμβάλει ουσιαστικά υπέρ των χιλιάδων προσφύγων που έχουν βρει ως σπίτι τους την πόλη του Πειραιά, όπου είναι η έδρα μας. Ο σύλλογος παρέδιδε καθημερινά μερίδες φαγητού, ρούχα και παιχνίδια στους εκτοπισμένους πληθυσμούς. Οι παίκτες, το προσωπικό και άλλοι συμμετείχαν σε πραγματικά μοναδική και συνεχιζόμενη προσπάθεια. Ξέρετε όμως ποιο ήταν για εμένα το πιο εκπληκτικό στοιχείο σε όλα αυτό; Δεν ήταν απλά η υλική υποστήριξη, όσο κρίσιμης σημασίας και αν ήταν. Οχι, πάνω από όλα ήταν ο θετικός αντίκτυπος που αυτή η ενέργεια είχε στη στάση χιλιάδων ανθρώπων προς τους πρόσφυγες». Πρόκειται για μία αθέατη αλλά πολύ σημαντική πλευρά της κοινωνικής προσφοράς ενός συλλόγου με λαϊκό έρεισμα. Κι αυτό ακριβώς θέλει να πετύχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την Αρχή των Αθηνών. Την ευαισθητοποίηση των συλλόγων που έχουν τη δύναμη να επηρεάζουν τις τοπικές κοινωνίες.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Αθλητισμός