• Αναζήτηση
 • Το όραμα του νέου αναπτυξιακού νόμου

  O νέος αναπτυξιακός νόμος θα εισαχθεί σύντομα σε διαδικασία διαβούλευσης. Στη συνέχεια θα αναπτύξω τις αρχές του και θα αναφέρω τους άξονες που προκρίνει για ενίσχυση.

  Το όραμα του νέου αναπτυξιακού νόμου | tovima.gr
  O νέος αναπτυξιακός νόμος θα εισαχθεί σύντομα σε διαδικασία διαβούλευσης. Στη συνέχεια θα αναπτύξω τις αρχές του και θα αναφέρω τους άξονες που προκρίνει για ενίσχυση.
  Διαπιστώνουμε πως το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας έφτασε στα όριά του.
  Η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας χαρακτηρίζεται από χαμηλή καινοτομία, προστιθέμενη αξία και εξωστρέφεια, ενώ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων είναι αντιμέτωπο με το φάσμα της χρεοκοπίας λόγω έλλειψης ρευστότητας. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης. Επιδίωξή μας είναι η δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, δυναμικών-βιώσιμων επιχειρήσεων· η αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
  Ο νόμος έχει έντονη χωρική διάσταση και δίνει έμφαση στην απασχόληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας – έντασης γνώσης ενώ αποτελούσαν στον τελευταίο νόμο το 4% των επενδύσεων, δημιούργησαν το 13% των θέσεων απασχόλησης!
  Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος αναπτύσσεται σε 5 άξονες:
  • Γενική επιχειρηματικότητα: Εχει τρεις επιμέρους δράσεις. Με την πρώτη ενισχύονται κυρίως με φορολογικές απαλλαγές οι επιχειρήσεις που θα πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις (CAPEX), με απλοποιημένες κατά το δυνατόν διαδικασίες ένταξης με στόχο την επανεκκίνηση των επενδύσεων σε όλο το οικονομικό φάσμα. Με τη δεύτερη δράση ενισχύονται οι επιχειρήσεις που κάνουν οποιαδήποτε επένδυση,  εντασσόμενες κανονικά στις διαδικασίες του νόμου. Τέλος, με την τρίτη ενισχύονται και με επιχορήγηση τα επενδυτικά προγράμματα νέων επιχειρήσεων (μέχρι 7ετίας).
  • Οριζόντιες δράσεις: Θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η συγχώνευση επιχειρήσεων αλλά και η συνεργασία (clusters, δίκτυα κοινωνικής οικονομίας, συνεταιρισμοί κ.τ.λ.).
  • Επενδυτικά Ταμεία: Θα παρέχουν δάνεια, εγγυήσεις δανείων, επιστρεφόμενες κεφαλαιακές συμμετοχές. Θα ενισχύσουν τους 8 κλάδους της «έξυπνης εξειδίκευσης», την αναδιάρθρωση υπαρχουσών επιχειρήσεων, κ.λπ. Η δημιουργία τους θα «μοχλεύσει» τους χρηματικούς πόρους του Δημοσίου, και θα επιτρέψει να επιλεγούν οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις, αναμειγνύοντας κριτήρια δημόσιου συμφέροντος και της αγοράς.
  • Τοπικά-κλαδικά σύνολα: Είναι μια δράση πιλοτική που στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας αλλά και της ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας. Με διαγωνιστική διαδικασία θα επιλεγεί σε κάθε περιφέρεια εκείνη η «αλυσίδα αξίας» (περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις που ενέχονται στην παραγωγή της α’ ύλης και των ενδιάμεσων εισροών και καταλήγει στην παραγωγή του τελικού προϊόντος – υπηρεσίας) με τις θετικότερες συνέπειες στην τοπική και στην ελληνική οικονομία συνολικά.
  • Σημαντικές επενδύσεις: Υπάρχει πρόνοια για ενθάρρυνση μεγάλων και συχνά ξένων επενδύσεων, καθώς οι ενδογενείς παράγοντες δεν επαρκούν αναπτυξιακά. Θα υπάρξει διασφάλιση σταθερού φορολογικού συστήματος για 7 χρόνια καθώς και ταχεία αδειοδότηση της επένδυσης.
  Ο κ. Λόης Λαμπριανίδης είναι γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Γνώμες