• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Παρακράτηση φόρου και συμψηφισμός

  Η κυρία Αρτεμις Κοντογεωργίου ερωτά:


  «Το 2014 έγιναν κρατήσεις στις συντάξεις, σαν προκαταβολή φόρου, ώστε όταν κάνουμε τις φετινές δηλώσεις ο φόρος που θα πληρώσουμε να είναι μηδενικός. Θα ισχύσει αυτό, γιατί κάθε μήνα μας κρατάνε χρήματα, ή όχι;».

  Απάντηση:
  Κάθε μήνα από τους μισθούς και τις συντάξεις παρακρατείται ένα ποσό φόρου το οποίο υπολογίζεται με την κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων ύστερα από αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο. Το συνολικό ποσό που θα παρακρατηθεί θα συμψηφιστεί με το ποσό του φόρου που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

  Φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους


  Ο κ. Γεώργιος Μπόρας ερωτά:

  «Είναι αλήθεια ότι καταργήθηκαν όλες οι εκπτώσεις και μειώσεις από τον φόρο; Εργάζομαι εδώ και πολλά χρόνια με σύμβαση μισθωτής εργασίας και κάθε χρόνο είχα κάποιες μειώσεις στη φορολογία. Αυτές τις μειώσεις δεν θα τις έχω πλέον;».

  Απάντηση:
  Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, καθώς και για κάποιες άλλες κατηγορίες πολιτών που φορολογούνται κατ’ εξαίρεση με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων ισχύουν ακόμη ορισμένες μειώσεις φόρου. Οι μειώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα φόρου μισθωτών – συνταξιούχων μειώνεται με το ποσό των 2.100 ευρώ όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 21.000 ευρώ. Αν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των 2.100 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Αν το ποσό του φορολογητέου εισοδήματος υπερβαίνει το ποσό των 21.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος. Οταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 42.000 ευρώ, δεν χορηγείται μείωση του φόρου.
  Σύμφωνα ωστόσο με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 24 του άρθρου 72 του πιο πάνω νόμου, προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου, απαιτείται ο φορολογούμενος να προσκομίσει αποδείξεις ορισμένων δαπανών οι οποίες έχουν οριστεί με υπουργική απόφαση, σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματος. Το ποσό των αποδείξεων δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των 10.500 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων και του προσκομισθέντος ποσού η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%.
  2. Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ισχύουν πρόσθετες μειώσεις του φόρου. Οι μειώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: α) Μείωση του φόρου με το ποσό των 200 ευρώ εφόσον ο φορολογούμενος ή τα προστατευόμενα μέλη του παρουσιάζουν αναπηρία τουλάχιστον 67%. β) Μείωση του φόρου με ποσοστό 30% και ως 3.000 ευρώ για ιατρικές δαπάνες εφόσον υπερβαίνουν το 5% του εισοδήματος. γ) Μείωση του φόρου σε ποσοστό 50% επί του ποσού της δωρεάς προς τους φορείς με έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή χώρες του ΕΟΧ που αναγνωρίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Το ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Το ποσό των δωρεών πρέπει κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους να υπερβαίνει τα 100 ευρώ.
  Υποβολή δήλωσης από κατοίκους εξωτερικού


  Η κυρία Ολγα Δαμιανίδου ερωτά:

  «Σας παρακαλώ, αν είναι εφικτό, ενημερώστε με για το αν είναι υποχρεωμένος ο κάτοικος εξωτερικού που έχει 300 ευρώ εισόδημα από ενοικίαση αγροτεμαχίων και το 50% από 65 τ.μ. κατοικία στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης να υποβάλει φορολογική δήλωση για τα οικονομικά έτη 2011 – 2012 – 2013 – 2014. Υπάρχει ένα τεράστιο αλαλούμ και νομίζω ότι μόνο εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε».

  Απάντηση:
  1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου του νέου ΚΦΕ (Ν. 4172/2013), ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται σε ορισμένο φορολογικό έτος. Ανάλογη διάταξη υπήρχε και στον προϊσχύοντα ΚΦΕ (Ν. 2238/1994). Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του νόμου αυτού, σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του. 2. Κατά συνέπεια για να υπαχθεί σε φόρο το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται από κάτοικο αλλοδαπής θα πρέπει αυτός να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα. 3. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Ν.4172/2013, ο κάτοικος αλλοδαπής που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλει και το λεγόμενο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, διαφορετικά κινδυνεύει να φορολογηθεί για το παγκόσμιο εισόδημά του.
  Τόκοι αλλοδαπής προέλευσης


  Ο κ. Νάσος Κανίρης ερωτά:

  «Αν κάποιος κάτοικος Ελλάδας έχει καταθέσεις σε τράπεζα στην Αγγλία εισπράττει τόκους από τους οποίους παρακρατείται 20% από την τράπεζα και αποδίδεται στις εφοριακές αρχές της Αγγλίας. Διάβασα ότι αυτοί οι τόκοι πρέπει να δηλωθούν στο φετινό Ε1 και θα υπολογιστεί φόρος 15%. Ισχύει αυτό, δηλαδή να πληρωθεί επιπλέον φόρος 15% για τόκους για τους οποίους έχει ήδη παρακρατηθεί φόρος 20%;».

  Απάντηση:
  Εφέτος θα δηλωθούν και οι τόκοι προ φόρου αλλοδαπής προέλευσης και θα φορολογηθούν με εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας. Στον κωδικό 683 του εντύπου της δήλωσης φόρου εισοδήματος θα αναγραφεί το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή με σκοπό να συμψηφιστεί με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην Ελλάδα.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk