Μειωμένα κέρδη για την Trastor στο 9μηνο

Στα 3,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του ομίλου Trastor από μισθώματα στο εννιάμηνο του 2014, έναντι 3,3 εκ. του αντίστοιχου εννιάμηνου του 2013. Tα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκ. ευρώ έναντι 1 εκ. ευρώ του εννιάμηνου του 2013 λόγω της επιβολής του νέου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων.

Στα 3,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του ομίλου Trastor από μισθώματα στο εννιάμηνο του 2014, έναντι 3,3 εκ. του αντίστοιχου εννιάμηνου του 2013. Tα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκ. ευρώ έναντι 1 εκ. ευρώ του εννιάμηνου του 2013 λόγω της επιβολής του νέου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων.
Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου την 30.09.2014 ήταν 74,6 εκ. ευρώ βάσει της τελευταίας αποτίμησης της 30.06.2014 έναντι 76,0 εκ της 31.12.2013 με αποτέλεσμα να προκύψει αρνητική αναπροσαρμογή ύψους 1,4 εκ ευρώ έναντι 1,2 εκ ευρώ για το εννεάμηνο του 2013.
Ο όμιλος για το εννεάμηνο του 2014 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 0,3 εκ ευρώ αντί κερδών 1 εκ ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά φορών ανέρχονται σε 0,25 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,46 εκ. ευρώ του εννιάμηνου του 2013.
Τα κεφάλαια από επιχειρηματική λειτουργία (Funds from Operations) για το εννεάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 1,67 εκ ευρώ έναντι 1,70 εκ ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2013.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου την 30.09.2014 ανήλθαν σε 2,6 εκ ευρώ ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις σε 7,5 εκ ευρώ.
Η μετοχή της TRASTOR στις 30.09.2014 διαπραγματευόταν προς 1,060 ευρώ δηλαδή με έκπτωση (discount) της τάξης του 21,52% σε σχέση με την εσωτερική της αξία
Η εταιρεία έχει σαν στρατηγική την διατήρηση της κερδοφορίας της ώστε να έχει την δυνατότητα να δίνει στους μετόχους της υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζει δυνατότητες επενδύσεων σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο με στόχο την βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων και της μερισματικής της απόδοσης.
Επιπλέον, και σε περιπτώσεις που είναι εφικτό, θα στοχεύσει στην πώληση μη στρατηγικών ακινήτων με σκοπό την επανεπένδυση σε πιο αποδοτικά ακίνητα.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Δείτε επίσης
Οικονομία