• Αναζήτηση
 • ΥΠΟΙΚ: Οδηγίες στις κτηματικές υπηρεσίες για τις αλλαγές στον αιγιαλό

  Οδηγίες στις κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου για τις αλλαγές στην χάραξη του αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού έδωσε το υπουργείο Οικονομικών ζητώντας οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν άμεσα.

  Οδηγίες στις κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου για τις αλλαγές στην χάραξη του αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού έδωσε το υπουργείο Οικονομικών ζητώντας οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν άμεσα.

  Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ο νέος νόμος 4281/2014 προβλέπει ότι για την χάραξη του αιγιαλού λαμβάνονται πλέον υπόψη έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες, οι οποίοι και θα αποσταλούν στις κτηματικές υπηρεσίες αμέσως μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

  Το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι αμέσως μετά την λήψη των χαρτών οι κτηματικές υπηρεσίες θα πρέπει εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη λήψη των ορθοφωτοχαρτών να φροντίσουν για τη διαγραφή της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού αποκλειστικά και μόνο για τις περιοχές που υπάρχει ήδη εγκεκριμένη οριογραμμή, η οποία και θα πρέπει να αποτυπωθεί ως οριστική ταυτόχρονα με τις ήδη εγκεκριμένες οριογραμμές παραλίας και παλαιού αιγιαλού, εφόσον υφίστανται στην περιοχή.

  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία αποτύπωσης της εγκεκριμένης οριογραμμής του αιγιαλού, λόγω αδυναμίας εντοπισμού της (έλλειψη συντεταγμένων κ.λ.π.) επί του ορθοφωτοχάρτη ή εντοπισμού της στο υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως οριστική η εγκεκριμένη οριογραμμή του αιγιαλού, ως εκ τούτου ο επανακαθορισμός της εξετάζεται και ολοκληρώνεται αυτεπάγγελτα πριν την λήξη της προθεσμίας των 18 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό ορθοφωτοχάρτη και την υφιστάμενη κατάσταση της παράκτιας περιοχής, τηρουμένης της ισχύουσας διαδικασίας για την χάραξη του αιγιαλού. Σημειώνεται ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα των έξι μηνών οι υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερωθούν για τα υπόβαθρα που πρέπει να εξαιρεθούν της ανάρτησης για λόγους εθνικής ασφάλειας.

  Μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από τη λήψη των ορθοφωτοχαρτών οι υπηρεσίες πρέπει να εξετάσουν τις περιπτώσεις εμφανών σφαλμάτων κατά την χάραξη της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού, αλλά και την ορθότητα της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού και την πραγματική σημερινή κατάσταση του αιγιαλού (πιθανή ύπαρξη νομίμων ή παρανόμων λιμενικών έργων διαβρώσεων ή προσχώσεων φυσικών ή τεχνητών), δεδομένης της παρέλευσης τουλάχιστον πέντε ετών από τα έτη φωτοληψίας των ορθοφωτοχαρτών. Ακόμη, πρέπει να αντιμετωπίσουν τυχόν ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης οριστικής γραμμής του αιγιαλού και της προκαταρτικής οριογραμμής.

  Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τηρούμενη διαδικασία προκειμένου να αποφευχθεί η υποβολή προσφυγών των θιγομένων από τον καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού πολιτών στην τακτική διαδικασία. Επισημαίνεται επίσης ότι στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής απαιτείται η τεκμηρίωση της υιοθέτησης ή της απόρριψης της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού.

  Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην οριστικοποιηθεί προκαταρτική οριογραμμή αιγιαλού, χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος από τις κτηματικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι υπάρχει ο κίνδυνος της μη διασφάλισης της κοινοχρησίας του αιγιαλού και κατ΄ επέκταση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως εκ τούτου οι κτηματικλς υπηρεσίες θα πρέπει να φροντίσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου στο σύνολο της προκαταρκτικής οριογραμμής του αιγιαλού της χωρικής τους αρμοδιότητας, εντός της προθεσμίας των 18 μηνών.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk