«Η επανεκκίνηση της οικονομίας το 2013 προϋποθέτει την πιστή εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος» σημειώνει η Eurobank σε ανάλυσή της που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη, εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ της χώρας θα υποχωρήσει κατά 3,8% τη φετινή χρονιά.

«Οι εξελίξεις στο πρώτο εξάμηνο του 2013 θα σηματοδοτήσουν την δυνατότητα επιστροφής της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης» αναφέρουν οι οικονομολόγοι της τράπεζας, σημειώνοντας ότι «η αγορά ήδη αποτιμά θετικά τόσο την μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Ελλάδας και τις πρόσφατες αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης για την ελληνική οικονομία όσο και το πρόγραμμα OMT της ΕΚΤ».

Το περιθώριο της απόδοσης των 10-ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι των αποδόσεων των αντιστοίχων γερμανικών τίτλων συνεχίζει την έντονα πτωτική του πορεία που ξεκίνησε από τις 23η Νοεμβρίου 2013 (Eurogroup).

Την 7η Νοεμβρίου 2013 το ελληνικό περιθώριο αποδόσεων ήταν στις 970,5 μ.β.. Ανάλογη πορεία ακολουθούν και τα αντίστοιχα περιθώρια της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Τα κλειδιά της ανάκαμψης

Σύμφωνα με την Eurobank, μια σειρά από παράγοντες θα δείξουν τους επόμενους μήνες πόσο γρήγορα μπορεί να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας.

Στους συγκεκριμένους παράγοντες περιλαμβάνονται:

1. Η εύρυθμη (σύμφωνα με το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα) υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την καταβολή των δόσεων για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Υπενθυμίζουμε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο, ο διορισμός του μόνιμου γενικού γραμματέα για τα δημόσια έσοδα και η αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την καταβολή των συνολικά €9.2 δισ. που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να λάβουμε μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2013.

Η εκταμίευση της δόσης θα αποφασιστεί στο Eurogroup της 21ης Ιανουαρίου 2012. Παράλληλα, στις 15 Ιανουαρίου αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ για την καταβολή 1,7 δις που αντιστοιχούν στο μισό της συνολικής του συμμετοχής στη δόση των €52,4 δισ. (49,1+3,3).

2. Η εύρυθμη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου για βελτιωθεί η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας (βλέπε παρακάτω για τη σχετική ανάλυση).

3. Η συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας με την νομοθέτηση και υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είναι προγραμματισμένες για την περίοδο από το 2013 και μετά (συνέχιση της φορολογικής μεταρρύθμισης, της μεταρρύθμισης στο δικαστικό σώμα, στην εκπαίδευση, στο δημόσιο τομέα κτλ.).

4. Η συνέχιση της προσπάθειας για την απορρόφηση των κεφαλαίων του ΕΣΠΑ και η επανεκκίνηση των μεγάλων έργων που έχουν τελματώσει από το τέλος του 2010.

5. Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες – έχοντας πλέον επιλύσει το πρόβλημα της δικής τους επιβίωσης – να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στη βελτίωση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας.

«Δεν αναμένουμε σημαντική βελτίωση του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ για το 2013. Η πρόβλεψη μας είναι για αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης στο -3,8% του ΑΕΠ για το 2013» τονίζει η Eurobank.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι η βελτίωση στην οικονομική δραστηριότητα, που αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, αναμένεται να ξεκινήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 θα γίνει αισθητή στους ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ μόνο το 2014.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 1η Αναθεώρηση του 2ου Προγράμματος Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας (Δεκέμβριος 2012) (Έκθεση της Επιτροπής στη συνέχεια) ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2014 αναμένεται θετικός αλλά κοντά στο μηδέν. (0,6% του ΑΕΠ).

Βέβαια δε θα πρέπει να παραγνωρίζουμε τους κινδύνους

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα εφαρμοστούν μια σειρά από μέτρα (που περιλαμβάνονταν στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγράμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016) που θα έχουν άμεση επίπτωση στους μισθούς, τις συνάξεις και την φορολογία εισοδήματος.

Η ελληνική οικονομία ήδη εισήλθε στον 6ο χρόνο με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Τα νέα μέτρα θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα και την καταναλωτική δαπάνη.

«Αν η μείωση στην συνολική ζήτηση συγκρατηθεί σε επίπεδα κοντά αλλά χαμηλότερα του -7,0% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, τότε αναμένουμε ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας» εκτιμά η Eurobank.

Εξάλλου, τονίζει ότι «δε θα πρέπει να αγνοήσουμε και τον σημαντικό πολιτικό κίνδυνο που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή των μέτρων και η επιδείνωση της κρίσης. Η συνοχή της κυβέρνησης συνεργασίας είναι δυνατόν να τεθεί σε κίνδυνο».

Διαβάστε ολόκληρη την ανάλυση της Eurobank για την εκκίνηση της οικονομίας