Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 98 εκατ. ευρώ προχώρησε η εισηγμένη εταιρεία Τηλέτυπος (Mega Channel).
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το προϊόν του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του συνολικού υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού καθώς και για τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της εταιρείας.