Κλειστό για έναν μήνα θα παραμείνει το ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», μέχρι την εύρεση νέου αναδόχου η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιανουαρίου. Αν και η αρχική πρόθεση του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, που έχει στην ιδιοκτησία του το ξενοδοχείο, ήταν να παραμείνει ανοιχτό καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, πηγές του Ιδρύματος αναφέρουν ότι δεν στάθηκε δυνατό να συμφωνηθούν οι όροι που έθεσε ο μέχρι πρότινος ενοικιαστής όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη, καθώς υπήρχε κίνδυνος να θεωρηθεί εμπορική η σύμβαση.

Οπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ο ενοικιαστής θα παραδώσει το ακίνητο με τον εξοπλισμό του στις 13 Ιανουαρίου στο ΙΚΑ, το οποίο έχει ήδη λάβει μέτρα για τη φύλαξη και συντήρηση του ξενοδοχείου έως το τέλος Ιανουαρίου, οπότε και θα παραδοθεί στον ανάδοχο, που μπορεί να είναι ο ίδιος ή νέος ενοικιαστής. Ηδη είναι σε εξέλιξη η υποβολή κλειστών προσφορών, οι οποίες θα αποσφραγιστούν έως τις 21 Ιανουαρίου και θα επιλεγεί όποιος προσφέρει το υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα.

Οι όροι που έχει θέσει το Ιδρυμα για τον διαγωνισμό είναι: μηνιαίο ελάχιστο μίσθωμα 50.000 ευρώ, χρονικό διάστημα εκμίσθωσης 12 μήνες, δέσμευση του νέου ενοικιαστή ότι θα συνεχίσει να απασχολεί στο 12μηνο τους εργαζόμενους που απασχολούνταν μέχρι πρότινος στο Μακεδονία Παλλάς και κατάθεση εγγυητικής επιστολής εξάμηνης διάρκειας ισόποσης με το εξαπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι και η διαδικασία για τον μακροχρόνιο διαγωνισμό, 35 ή 50 ετών, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2013. Σύμφωνα με πηγές του Ιδρύματος αυτήν την περίοδο γίνονται προσαρμογές στα τεύχη δημοπράτησης που πρότεινε ο σύμβουλος διαχείρισης του έργου για την επαναμίσθωση του ξενοδοχείου, στο πλαίσιο του κανονισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Πρόθεση της διοίκησης είναι ο διαγωνισμός να βγει σε διαβούλευση μέσα στον Ιανουάριο, έτσι ώστε να υπάρξουν οι πρώτες αντιδράσεις από τους υποψήφιους επενδυτές και να γίνουν οι όποιες διορθώσεις κριθούν σκόπιμες. Για το ακίνητο έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον όχι μόνο από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό.