Εξω δίνουν ακόμη δουλειές

Οι μηχανικοί, οι προγραμματιστές, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, αλλά και αρκετά τεχνικά επαγγέλματα φαίνεται ότι γνωρίζουν ζήτηση στις περισσότερες χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκτυο EURES. Παράλληλα, το EURES εντοπίζει κενά στον κλάδο των υπηρεσιών, όπως τα ξενοδοχεία και η εστίαση, αλλά και στο εμπόριο, τα οποία καταγράφονται στις περισσότερες από τις βόρειες χώρες της ΕΕ.

Οι μηχανικοί, οι προγραμματιστές, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, αλλά και αρκετά τεχνικά επαγγέλματα φαίνεται ότι γνωρίζουν ζήτηση στις περισσότερες χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκτυο EURES. Παράλληλα, το EURES εντοπίζει κενά στον κλάδο των υπηρεσιών, όπως τα ξενοδοχεία και η εστίαση, αλλά και στο εμπόριο, τα οποία καταγράφονται στις περισσότερες από τις βόρειες χώρες της ΕΕ.
Γερμανία
Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αντιμετωπίζει μεγάλα κενά στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το EURES, δουλειές υπάρχουν στο εμπόριο, στις κατασκευές, στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ενώ ανάγκες καταγράφονται και στα συνεργεία αυτοκινήτων. Επίσης ζήτηση υπάρχει για φαρμακοποιούς, γιατρούς και νοσηλευτές, ηχολήπτες, επαγγέλματα που συσχετίζονται με τις αερομεταφορές, αλλά και για μηχανοδηγούς σιδηροδρόμων και ειδικούς στις ασφαλίσεις. Παράλληλα παρουσιάζεται ανάγκη για πλήρωση θέσεων απασχόλησης στη βιομηχανία, σε κλάδους όπως τα πλαστικά, το μέταλλο, η αυτοκινητοβιομηχανία και η ενέργεια.
Σύμφωνα με το EURES, τη χαμηλότερη ανεργία παρουσιάζουν τα κρατίδια Βαυαρία, Βάδη-Βυρτεμβέργη, Ρηνανία-Παλατινάτο και Εση. Στη Βαυαρία η ζήτηση αφορά θέσεις εργασίας στην παραγωγή και επεξεργασία μετάλλου, μηχανολόγους μηχανικούς, καθώς και επαγγέλματα σχετικά με την ενέργεια και τις κατασκευές, αλλά και με την υγεία -πρόνοια. Στη Βάδη-Βυρτεμβέργη οι θέσεις εργασίας εντοπίζονται στη βιομηχανία ξύλου και πλαστικών, στην επεξεργασία του μετάλλου, στην ενέργεια, στην πληροφορική και στην υγεία – πρόνοια. Στη Ρηνανία-Παλατινάτο και στην Εση παρουσιάζονται ευκαιρίες μεταξύ άλλων στα επαγγέλματα που συνδέονται με τις κατασκευές, στους μηχανολόγους μηχανικούς και στην υγεία – πρόνοια.
Γαλλία
Σύμφωνα με το δίκτυο EURES, στη Γαλλία καταγράφεται αξιοσημείωτη ζήτηση σε μια σειρά επαγγέλματα, αν και, όπως αναφέρεται, υπάρχει σημαντική τάση εποχικότητας στις προσφερόμενες δουλειές, ιδίως στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης και της αγροτικής παραγωγής. Ειδικότερα η αγορά εργασίας έχει κενά σε κλάδους όπως η ενέργεια και τα ηλεκτρονικά, τα ξενοδοχεία, η εστίαση και ο τουρισμός, ενώ οι γαλλικές επιχειρήσεις αναζητούν μηχανολόγους – μηχανικούς και μεταλλεργάτες. Παράλληλα, κενά υπάρχουν στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στις μεταποιητικές βιομηχανίες, στις κατασκευές και στα δημόσια έργα, στον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα, στο εμπόριο, στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Το EURES κάνει λόγο για ανάγκες κάλυψης κενών και στον κλάδο της υγείας, κυρίως σε ό,τι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με γαλλική μελέτη που επικαλείται το ευρωπαϊκό δίκτυο, ως το 2015 θα έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς, στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο νοσηλευτικό προσωπικό, σε στελέχη διοίκησης και στο εμπόριο, στο εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης και μεταποίησης και στο εν γένει προσωπικό φροντίδας.
Ηνωμένο Βασίλειο
Αυξημένη ζήτηση για μηχανικούς καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το EURES. Ειδικότερα, ζητούνται μηχανικοί για γεωτεχνικές, μεταλλευτικές και ενεργειακές εργασίες, ενώ υπάρχουν κενά στα δημόσια έργα αλλά και στον ποιοτικό έλεγχο. Ειδικά στην ενέργεια και στα «πράσινα» επαγγέλματα καταγράφεται έλλειψη σε τεχνίτες και μηχανικούς. Παράλληλα, ελλείψεις καταγράφονται και στην εστίαση, όπως επίσης και στην υγεία και στην πρόνοια, καθώς και στις μεταφορές. Κενό φαίνεται να υπάρχει και στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπου καταγράφεται ζήτηση για προγραμματιστές και μηχανικούς πληροφορικής. Ειδικότερα, στο Λονδίνο καταγράφονται κενά στην εστίαση, σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς, στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους εργαζομένους σε προνοιακά επαγγέλματα. Παράλληλα παρουσιάζεται σημαντική ζήτηση στον κλάδο των ΤΠΕ.
Στην Ουαλλία υπάρχουν κενά στα προνοιακά, ιατρικά και νοσηλευτικά επαγγέλματα, στους μηχανικούς και στις μεταφορές. Στη Σκωτία υπάρχει σχετική ζήτηση για εργαζομένους στο εμπόριο, στην εφοδιαστική αλυσίδα και σε διοικητικό προσωπικό.
Αυστρία
Σημαντική ζήτηση καταγράφεται σε μια σειρά επαγγέλματα στην Αυστρία. Π.χ., η αγορά ζητεί τεχνικά επαγγέλματα που συνδέονται με τις κατασκευές, καθώς και οδηγούς. Επίσης, υπάρχει ζήτηση για τουριστικά επαγγέλματα τόσο σε ξενοδοχεία όσο και στην εστίαση. Ακόμη, κενά καταγράφονται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα προνοιακά, ιατρικά και νοσηλευτικά επαγγέλματα, στους μηχανολόγους μηχανικούς και στα στελέχη επιχειρήσεων.
Δανία
Σύμφωνα με το EURES, τα πρώτα επαγγέλματα που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα κενά στην αγορά εργασίας είναι οι μάγειροι, οι σύμβουλοι πωλήσεων, οι υπάλληλοι καταστημάτων, οι προγραμματιστές και οι χημικοί μηχανικοί, οι οδηγοί, οι πωλητές, οι account managers και το προσωπικό της εστίασης. Παράλληλα, ευκαιρίες παρουσιάζονται και σε εποχικές δουλειές.
Φινλανδία
Οι δουλειές με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι, σύμφωνα με το EURES, οι νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές, οι γιατροί, οι πωλητές, οι βρεφονηπιοκόμοι, τα προνοιακά επαγγέλματα, οι δάσκαλοι ειδικής εκπαίδευσης, οι λογιστές, οι ψυχολόγοι, οι οδοντίατροι και οι υπάλληλοι καθαριότητας.
Σουηδία
Στη Σουηδία καταγράφεται ζήτηση για πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους και ηλεκτρονικούς μηχανικούς και μηχανικούς ενέργειας, προγραμματιστές και γιατρούς. Επίσης, υπάρχει ζήτηση για μεταλλεργάτες, τεχνίτες κατασκευών, νοσηλευτές, βρεφονηπιοκόμους, μαγείρους και υδραυλικούς.
Νορβηγία
Σύμφωνα με το EURES, ζήτηση στην αγορά εργασίας καταγράφεται στις κατασκευές, στα προνοιακά και νοσηλευτικά επαγγέλματα, στους μηχανικούς και στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στο εμπόριο και στις πωλήσεις.
Ολλανδία
Στην Ολλανδία καταγράφεται ζήτηση για τεχνικούς και εμπορικούς αντιπροσώπους και βοηθητικό προσωπικό σε πολλούς τομείς της οικονομίας, ακόμη και στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Αφιερώματα
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk